Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

akademickie dobre wychowanie

algebra liniowa

analiza matematyczne

chemia techniczna

elektrotechnika

ergonomia i BHP

fizyka

Introduction to Technical English

podstawy coachingu i autoprezentacja

podstawy ekonomii

maszynoznawstwo

ochrona własności intelektualnej

rysunek techniczny

2 semestr

techniki wytwarzania

język angielski

matematyka

metaloznawstwo

mechanika ogólna

podstawy normalizacji

rysunek techniczny maszynowy

technologie informacyjne

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

3 semestr

język angielski

metrologia

metaloznawstwo

mechanika ogólna

ochrona własności intelektualnej

podstawy elektroniki

podstawy informatyki

techniki wytwarzania

wychowanie fizyczne

wytrzymałość materiałów

4 semestr

język angielski

komputerowy zapis konstrukcji

metrologia

mechanika płynów

podstawy automatyki

podstawy elektroniki – laboratorium

podstawy konstrukcji maszyn

technologia budowy maszyn

teoria maszyn i mechanizmów

techniki wytwarzania

wychowanie fizyczne

5 semestr

język angielski

komputerowe wspomaganie projektowania

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

podstawy konstrukcji maszyn

termodynamika

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

diagnostyka maszyn

inżynieria powierzchni

zużycie w eksploatacji maszyn

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

mikroskopia optyczna i elektronowa

obróbki wykończeniowe

spawalnictwo

komputerowe wspomaganie wytwarzania

obróbka plastyczna

obrabiarki specjalizowane

obróbka skrawaniem

podstawy projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe

podstawy konstrukcji systemów laserowych

plazmowe technologie przemysłowe

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników

dynamika samochodu

samochodowe silniki spalinowe

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych

programowanie robotów przemysłowych

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

eksploatacja napędów płynowych

urządzenia płynowe w automatyzacji produkcji

urządzenia płynowe w maszynach technologicznych

urządzenia płynowe w środkach transportu

uzbrojenie i techniki informatyczne

budowa amunicji i zapalników

balistyka wewnętrzna

pomiary w technice uzbrojenia

technologia amunicji i zapalników

6 semestr

akademickie dobre wychowania

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

podstawy konstrukcji maszyn

praca przejściowa

praktyka zawodowa

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

inżynieria systemów

podstawy logistyki

projektowanie nowoczesnych powłok w systemach eksploatacji

regeneracja i technologia napraw maszyn

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

inżynieria warstwy wierzchniej

konstrukcje spawane

maszyny i urządzenia spawalnicze

stale konstrukcyjne

stopy metali nieżelaznych

stopy żelaza

komputerowe wspomaganie wytwarzania,

metrologia produkcyjna

maszyny technologiczne do obróbki plastycznej

obrabiarki sterowane numerycznie

technologie zaawansowane

wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe

mikroobróbka laserowa

podstawy fizyczne technologii laserowych i plazmowych

podstawy konstrukcji systemów laserowych i plazmowych

projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej

wprowadzenie do programowania systemów do obróbki laserowej i plazmowej

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników

eksploatacja pojazdów samochodowych

samochodowe silniki spalinowe

systemy CAD/CAE

komputerowe wspomaganie projektowania

metoda elementów skończonych

programowanie internetowe

sterowniki cyfrowe i sieci przemysłowe

unix i sieci komputerowe

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

diagnostyka napędów płynowych

komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych

sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych

układy sterowania napędów płynowych

uzbrojenie i techniki informatyczne

budowa i sterowanie bronią precyzyjnego rażenia

badania symulacyjne broni i amunicji

balistyka zewnętrzna

podstawy budowy broni

podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu

termodynamika materiałów wysokoenergetycznych

7 semestr

jak uruchomić własny biznes

negocjacje

podstawy organizacji i zarządzania

historia muzyki

instrumentoznawstwo

inżynieria jakości

maszyny cieplno – przepływowe

praca dyplomowa

podstawy mechatroniki

seminarium dyplomowe

techniki laserowe

Zarządzanie środowiskiem i ekologia

 

studia stacjonarne II stopnia

1 semestr

mechanika analityczna

mechanika ośrodków ciągłych i mechanika ciała stałego

termodynamika

metoda elementów skończonych

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

badanie maszyn – planowanie eksperymentu

logistyka i technika przepływu materiałów

trwałość i niezawodność systemów produkcyjnych

eksploatacja urządzeń do obróbki plazmowej

nowoczesne powłoki w systemach eksploatacji

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

diagnostyka maszyn i urządzeń

budowa i eksploatacja napędów maszyn

wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń

konstrukcja i eksploatacja maszyn produkcyjnych

komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

materiały narzędziowe

obróbki powierzchniowe

przemiany fazowe i podstawy obróbki cieplnej

struktura i własności odlewów

spieki i kompozyty

technologia spawalnictwa

komputerowe wspomaganie wytwarzania

narzędzia do obróbki plastycznej

narzędzia skrawające

obróbka erozyjna

obróbka wykończeniowa

przyrządy i uchwyty obróbkowe

programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych

wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

fizyka laserów i generatorów energii promienistej

obróbka laserowa i plazmowa

strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni

samochody i ciągniki

badania pojazdów samochodowych

badania silników spalinowych

dynamika samochodu

elektrotechnika i elektronika samochodowa

układy zasilania silników spalinowych

systemy CAD/CAE

język programowania C

obsługa i programowanie baz danych

metody numeryczne

modelowanie układów dynamicznych

narzędzia do obliczeń technicznych

komputerowe wspomaganie projektowania

uzbrojenie i techniki informatyczne

budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi

balistyka końcowa

mechanika lotu

projektowanie amunicji i zapalników

systemy mechatroniczne w uzbrojeniu

2 semestr

język angielski

kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich

mechanika doświadczalna

termodynamika

CAD/CAM

praca przejściowa

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

ekologiczne aspekty w budowie i eksploatacji maszyn

eksploatacja urządzeń do obróbki laserowej

nowoczesne technologie i maszyny produkcyjne

wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

projektowanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych

zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

bezpieczna eksploatacja maszyn

wirtualne prototypownie maszyn i urządzeń

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

badania nieniszczące połączeń spawanych

CAMD/CAMS – komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów

ekspertyza materiałowa

komputerowe wspomaganie projektowania procesów spawalniczych

metalurgia spawania

projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych

technologia spawania laserowego i plazmowego

komputerowe wspomaganie wytwarzania

automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

obrabiarki specjalizowane

szybkie prototypownie w budowie maszyn

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

badania nieniszczące połączeń spawanych

odkształcenia cieplne w obróbce laserowej i plazmowej

projektowanie procesów obróbki laserowej

programowanie trójwymiarowej obróbki laserowej i plazmowej

specjalne zastosowanie laserów

 termiczne  naprawianie powłok

samochody i ciągniki

bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

diagnostyka pojazdów samochodowych

nadwozia samochodów specjalnych

przedsiębiorstwa handlowe, przewozowe i naprawcze

podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych

sterowanie i regulacja silników spalinowych

systemy CAD/CAE

programowanie w VBA

innowacje w CAD/CAE

blok przedmiotów specjalistycznych

komputerowe systemy pomiarowe

komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów

uzbrojenie i techniki informatyczne

niekonwencjonalne metody wytwarzania

systemy naprowadzania obiektów latających

silniki rakietowe

wykrywanie i śledzenie celów

3 semestr

przedsiębiorstwo handlowe, przewozowe i naprawcze

psychologia społeczna

inżynieria eksploatacji systemów

ochrona patentowa i prawa autorskie

praca dyplomowa

historia Kielc i regionu świętokrzyskiego

historia techniki i wynalazków

seminarium dyplomowe