Studenci ostatniego roku studiów przed obroną pracy dyplomowej
zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

 • egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie wydrukowany z systemu APD z cyframi kontrolnymi (zgrzewany, dwustronnie drukowany),
 • uzupełnioną kartę obiegową,
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60 zł. (nie dotyczy studiów II stopnia) na konto Uczelni 22 1240 2092 9022 2000 2600 1402,
 • legitymację – dotyczy studentów II stopnia,
 • oryginał zadania na pracę dyplomową,
 • oryginał oświadczenia dot. zgody na udostępnienia pracy do celów naukowych i dydaktycznych (plik Oswiadczenie_1.doc),
 • oryginał oświadczenia dot. praw autorskich (plik Oswiadczenie_APD.doc).

W pracy dyplomowej powinny być umieszczone:

 • skan zadania na pracę dyplomową – po stronie tytułowej,
 • streszczenie pracy po polsku i angielsku – na końcu,
 • skan oświadczenia dot. zgody na udostępnienia pracy do celów naukowych i dydaktycznych (plik Oswiadczenie_1.doc) – na końcu,
 • skan oświadczenia dot. praw autorskich (plik Oswiadczenie_APD.doc) – na końcu,
 • płyta CD zawierająca pracę dyplomową – przymocowana na wewnętrznej stronie okładki, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz tematem pracy,

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej – wersja angielska

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej – wersja angielska

Oświadczenie prawa autorskie

Oświadczenie prawa autorskie – wersja angielska

Oświadczenie archiwum prac dyplomowych

Oświadczenie archiwum prac dyplomowych – wersja angielska

Karta obiegowa

Zadanie na pracę dyplomową (wszystkie formy i stopnie – plik z aktywnymi polami wyboru)

Zadanie na pracę dyplomową (wszystkie formy i stopnie – plik z aktywnymi polami wyboru) – wersja angielska

Zarządzenie Rektora nr 5/14 w sprawie archiwizacji prac dyplomowych

Podstawowe zasady korzystania z archiwum prac dyplomowych i otwartego systemy antyplagiatowego

Szablon prezentacji na obronę pracy dyplomowej

Szablon prezentacji na obronę pracy dyplomowej – wersja angielska


pytania na egzamin dyplomowy


kierunek automatyka i robotyka (aktualizacja 13.10.2021)

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia (aktualizacja 2021 pytania SOM)

studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

kierunek inżynieria bezpieczeństwa (aktualizacja 13.10.2021)

studia stacjonarne I-go stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (aktualizacja 13.10.2021)

studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia (aktualizacja specjalność EiL)

studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

mechanical engineering  (aktualizacja 13.10.2021)

first-cycle programme

kierunek transport (aktualizacja 25.11.2021)

studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia

kierunek inżynieria środków transportu (aktualizacja 25.11.2021)

studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia (w przygotowaniu)

studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

kierunek wzornictwo przemysłowe (aktualizacja 13.10.2021)

studia stacjonarne I-go stopnia