UWAGA!

terminarz egzaminu dyplomowego inżynierskiego w roku akademickim 2018/19


Studenci ostatniego roku studiów przed obroną pracy dyplomowej
zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

 • indeks (zaliczona całość toku studiów),
 • egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie wydrukowany z systemu APD z cyframi kontrolnymi (zgrzewany, dwustronnie drukowany),
 • uzupełnioną kartę obiegową,
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60 zł. na konto Uczelni 29 1020 0045 7800 3100 2600 1402,
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. /format 4,5 x 6,5 cm/,
 • legitymację,
 • oryginał zadania na pracę dyplomową,
 • oryginał oświadczenia dot. zgody na udostępnienia pracy do celów naukowych i dydaktycznych (plik Oswiadczenie_1.doc),
 • oryginał oświadczenia dot. praw autorskich (plik Oswiadczenie_APD.doc).

W pracy dyplomowej powinny być umieszczone:

 • skan zadania na pracę dyplomową – po stronie tytułowej,
 • streszczenie pracy po polsku i angielsku – na końcu,
 • skan oświadczenia dot. zgody na udostępnienia pracy do celów naukowych i dydaktycznych (plik Oswiadczenie_1.doc) – na końcu,
 • skan oświadczenia dot. praw autorskich (plik Oswiadczenie_APD.doc) – na końcu,
 • płyta CD zawierająca pracę dyplomową – przymocowana na wewnętrznej stronie okładki.

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej

Oświadczenie 1

Oświadczenie archiwum prac dyplomowych

Karta obiegowa

Zadanie na pracę dyplomową inżynierską studia stacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową inżynierską studia niestacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową magisterską studia stacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową magisterską studia niestacjonarne

Zarządzenie Rektora nr 5/14 w sprawie archiwizacji prac dyplomowych

Podstawowe zasady korzystania z archiwum prac dyplomowych i otwartego systemy antyplagiatowego

Szablon prezentacji na obronę pracy dyplomowej


pytania na egzamin dyplomowy


kierunek automatyka i robotyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia

studia stacjonarne II-go stopnia

studia niestacjonarne II-go stopnia

kierunek inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I-go stopnia

studia niestacjonarne I-go stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia

studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

kierunek transport

studia stacjonarne I-go stopnia

studia niestacjonarne I-go stopnia

studia stacjonarne II-go stopnia

studia niestacjonarne II-go stopnia

kierunek wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I-go stopnia