Chciałbyś projektować roboty i automatyzować linie produkcyjne, interesujesz się budową samochodów, budową broni i amunicji, techniką laserową, a może chciałbyś konstruować i wytwarzać innowacyjne i designerskie wyroby przemysłowe? Jeśli odpowiedziałeś tak na wszystkie pytania ten wydział jest stworzony dla Ciebie! Przedstawiamy kolejną propozycję dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali jaką ścieżkę kariery wybrać.

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn to najstarszy wydział Politechniki Świętokrzyskiej.

Studenci mają do wyboru jeden z sześciu kierunków:

 

Na mocy obowiązującej ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2017, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn należy do najlepszych wydziałów mechanicznych w kraju i posiada kategorię naukową A.

Wydział posiadał uprawnienia do doktoryzowania w trzech dyscyplinach:

– automatyka i robotyka (od 2008 r.),

– mechanika (od 1998 r.)

– budowa i eksploatacja maszyn (od 1972 r.).

W dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn  od roku 1999 Wydział posiadał również uprawnienia do habilitowania.

Na mocy zmian wynikających z wprowadzonej w roku 2018 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym tzw. Ustawy 2.0, uprawnienia Rady Wydziału MiBM zostały przekazane Senatowi Politechniki Świętokrzyskiej.

Senat Politechniki Świętokrzyskiej na mocy nowego podziału dyscyplin naukowych (Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.10.2018 r.), może nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna prowadzonej jako wiodąca dyscyplina na Wydziale.

Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzone są czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Na mocy Ustawy 2.0, od roku akademickiego 2019/2020 studenci mogą rozpocząć studia III stopnia w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej. Studia te umożliwiają przygotowanie i obronę pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wydział Dysponuje nowoczesną bazą lokalową oraz bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami specjalistycznymi. Studenci mają kontakt z najnowszej generacji aparaturą pomiarową oraz z tradycyjnymi i współczesnymi systemami wytwarzania, kontroli i diagnostyki eksploatowanych gotowych wyrobów.

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe i laboratoria. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych. Ich członkowie to pasjonaci, którzy chcą zgłębiać wiedzę i zdobywać doświadczenie w różnych dziedzinach naukowych. Nie czekaj zapoznaj się z ofertą Kół Naukowych