INŻYNIER W CENIE

Chciałbyś projektować roboty i automatyzować linie produkcyjne, interesujesz się budową samochodów, budową broni i amunicji, techniką laserową, a może chciałbyś konstruować i wytwarzać innowacyjne i designerskie wyroby przemysłowe? Jeśli odpowiedziałeś tak na wszystkie pytania ten wydział jest stworzony dla Ciebie! Przedstawiamy kolejną propozycję dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali jaką ścieżkę kariery wybrać.

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn to najstarszy wydział Politechniki Świętokrzyskiej. Dysponuje nowoczesną bazą lokalową oraz bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami specjalistycznymi. Studenci mają kontakt z najnowszej generacji aparaturą pomiarową oraz z tradycyjnymi i współczesnymi systemami wytwarzania, kontroli i diagnostyki eksploatowanych gotowych wyrobów.

Do wyboru jeden z pięciu kierunków: automatyka i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, transport i wzornictwo przemysłowe.

Na ścieżkach kariery

Studiowanie na Wydziale to zajęcie dla ambitnych. Nie można liczyć na to, że studia okażą się łatwe, szybkie i przyjemne. Studenci muszą zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewni im bardzo dobry start na rynku pracy.

Automatyka i robotyka – automatycy potrafią zaprojektować, instalować i eksploatować różnego rodzaju systemy czy stanowiska produkcyjne oparte na pracy robotów. Później wykorzystywane są one szczególnie w przemyśle, np. w fabrykach samochodowych, zbrojeniowych, przy tworzeniu urządzeń medycznych.

Inżynieria bezpieczeństwa -celem kształcenia na tym kierunku jest nauczenie inżyniera XXI wieku „nowego” myślenia. Należy pamiętać, że przy rozwiązywaniu każdego zadania związanego z działalnością człowieka nadrzędną zasadą jest bezwarunkowe bezpieczeństwo. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznawania i oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Mechanika i Budowa Maszyn -dla ludzi uzdolnionych technicznie, którzy gotowi są spędzić kilka najlepszych lat swojego życia na poznawaniu projektowania, mechaniki, budowy i eksploatacji różnego typu maszyn. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek , musisz wiedzieć, że Twoje zainteresowania muszą bazować na naukach ścisłych, takich jak fizyka, czy matematyka.

Transport– jeśli zamierzasz zyskać cenione przez pracodawców umiejętności – wybierz kierunek transport. Transport to krwioobieg współczesnej gospodarki. Zdobędziesz tu wiedzę dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu oraz w niezbędnym zakresie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną. Kierunek stwarza możliwość kształtowania u studentów umiejętności menadżerskich niezbędnych w prowadzeniu przedsiębiorstw transportowych.

Wzornictwo przemysłowe –kandydat na ten kierunek musi zdradzać talenty plastyczne, mieć wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i zdolności do rozwiązywania problemów technicznych. Zadaniem każdego projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

 

Specjalista potrzebny od zaraz

Świat techniki zmienia się bardzo szybko, technologie stają się niezwykle złożone a do ich obsługi, wymagana jest bardzo ściśle wyspecjalizowana kadra. Dlatego absolwent tego wydziału nie musi martwić się o znalezienie pracy. Absolwent WMiBM to znakomicie wykształcony specjalista, który dzięki swojej wiedzy i swoim umiejętnościom może realizować zaawansowane projekty konstrukcyjne, konserwować i troszczyć się o ciągłość funkcjonowania bardzo złożonych i nowoczesnych linii produkcyjnych

Mechatronik to specjalista zajmujący się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami. To on zajmuje się diagnostyką samochodów w warsztatach samochodowych, to on pracuje w halach produkcyjnych przy wykorzystywaniu tego typu urządzeń do produkcji różnych towarów.

Po ukończeniu studiów można też wybrać karierę naukową, rozpoczynając pracę nad doktoratem, własnymi patentami i publikacjami w dziedzinie mechatroniki. Większość absolwentów stawia jednak na pracę w biurach projektowych, przemyśle, fabrykach i firmach, które realizują usługi w zakresie mechatroniki.

Przystanek „pasja”

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych. Ich członkowie to pasjonaci, którzy chcą zgłębiać wiedzę i zdobywać doświadczenie w różnych dziedzinach naukowych. Praca w nich to pierwsze i bardzo cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej. Na WMiBM działa osiem kół naukowych w których młodzi ludzie realizują swoje pasje. (Klakson, Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Impuls, Aramid, Ukk Saint Cross, Mechanika Wojskowa, Ekscymer i Piksel)

Przykładem ludzi „pozytywnie zakręconych” są członkowie Koła Impuls, którzy od kilku lat z powodzeniem projektują i budują łaziki marsjańskie. Kilkunastu młodych ludzi , którzy mają nie tylko aspiracje, ale i predyspozycje do tego co robią. Nie raz udowodnili, że potrafią skutecznie rywalizować na polu robotyki z najlepszymi drużynami z całego świata. Pierwszy ich sukces to drugie miejsce w europejskiej edycji zawodów Rover Challenge 2014. Powtórzyli go jeszcze raz dwa lata później zajmując również drugą lokatę. Teraz stworzyli nową, lepszą wersję łazika. Studenci i doktoranci Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn są autorami wielu nowatorskich rozwiązań technicznych. W ostatnich latach za swoje wynalazki zdobyli wiele nagród i wyróżnień na wystawach krajowych i międzynarodowych, np. w Genewie.

Studenci, których interesuje technika samochodowa, mogą się realizować w Kole Naukowym KLAKSON. Z kolei Koło Naukowe Komputerowe Wspomaganie Projektowania zrzesza żaków, którzy fascynują się najnowszymi technikami projektowania maszyn i urządzeń, a także wyrobów konsumenckich oraz technikami 3D. Członkowie koła organizują egzaminy certyfikujące programu SOLIDWORKS.