Oferta specjalności odbędzie się na platformie Webex w następujących terminach:

kierunek inżynieria bezpieczeństwa studia stacjonarne: 10.06.2020 (środa) godz. 16.30

kierunek mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne: 10.06.2020 (środa) godz. 17.30

kierunek transport studia stacjonarne: 10.06.2020 (środa) godz. 17.00

Regulamin wyboru specjalności na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn – załącznik


Formularz dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Formularz dla kierunku mechanika i budowa maszyn

Formularz dla kierunku transport

Formularz dla kierunku wzornictwo przemysłowe

Formularz dla kierunku automatyka i robotyka studia niestacjonarne


Wszelkie pytania, uwagi i problemy związane z wyborem specjalności proszę kierować do prodziekana dr hab. Jakuba Takosoglu, prof. PŚk mail: qba@tu.kielce.pl


UWAGA STUDENCI możliwość wyboru jest jednorazowa i wiążąca, nie można edytować i zmieniać wyboru specjalności.

Termin oddania głosu do dnia 20.07.2020

Listy z podziałem na specjalności zostaną przesłane drogą e-mail’ową i wywieszone przed Dziekanatem WMiBM do dnia 22.07.2020