Zajęcia laboratoryjne w Laboratorium Samochodów i Ciągników w Dąbrowie

 dla I stopnia rozpoczynają się od pierwszego tygodnia zajęć  26.02.2024

dla II stopnia rozpoczynają się od drugiego tygodnia zajęć  04.03.2024

2.11.2021

Przypominamy, że podczas zajęć dydaktycznych obowiązują zasady dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się choroby COVID-19.

Zapraszamy młodzież i rodziców do zapoznania się z naszą ofertą studiów


Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu –

prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące zagadnienia związane z inżynierią środków transportu samochodowego, w tym m.in.:

 • dynamiki, budowy i badań pojazdów samochodowych,
 • eksploatacji i diagnostyki pojazdów,
 • budowy, eksploatacji i diagnostyki silników spalinowych,
 • alternatywnych napędów samochodowych,
 • systemów transportowych, transportu bliskiego i dalekiego,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo spedycyjnych,
 • prawa transportowego,
 • ubezpieczeń komunikacyjnych w transporcie,
 • inżynierii ruchu i infrastruktury transportu,
 • wyceny pojazdów samochodowych i kosztorysowania napraw.

Kształcimy studentów na dwóch kierunkach jako jednostka wiodąca:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Samochody i Ciągniki

 

Kierunek Inżynieria Środków Transportu (Transport)

Specjalności:

 • Transport Samochodowy
 • Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Pracownicy katedry to wysokiej klasy specjaliści realizujący szereg projektów badawczych oraz prac statutowych.

Posiadamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczno – badawczą z laboratoriami w Kampusie Dąbrowa.

Kkształcimy na kierunkach:

 • Inżynieria Środków Transportu,
 • Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność samochodowa).

W Kampusie Dąbrowa znajdują się laboratoria:

W pracach badawczych pracownicy Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu korzystają z najnowocześniejszego dostępnego oprogramowania takiego jak:

Program AVL Cruise

Program umożliwia modelowanie i symulację pojazdów wyposażonych w różne rodzaje układów napędowych. W programie model pojazdu jest systemem zbudowanym z połączonych podsystemów – elementów pojazdu i napędu.

Program AVL Cruise umożliwia:

 • uzyskania rzetelnej i dokładnej prognozy zużycia paliwa zamodelowanego pojazdu,
 • analizowanie przepływu energii, podziału mocy i strat w układzie napędowym – od źródła zasilania do kół,
 • znalezienia optymalnej równowagi między zużyciem paliwa, emisją szkodliwych związków zawartych w spalinach oraz właściwościami trakcyjnymi pojazdu,
 • dokonania analizy drgań skrętnych elastycznych podwozi (przy obciążeniu dynamicznym),
 • analizy rozkładu temperatury w elementach układu napędowego.

W programie dostępne są modele samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych oraz motocykli. Tworząc model pojazdu w programie AVL Cruise użytkownik ma możliwość korzystania z szerokiej biblioteki rzeczywistych pojazdów i komponentów układu napędowego, w której zawarte są ich parametry i charakterystyki.

Dostępne konfiguracje układów napędowych to: konwencjonalny, elektryczny, hybrydowy szeregowy i równoległy, układy dwusilnikowe, a także zaawansowane systemy przekładniowe. W programie istnieje możliwość wyboru urządzeń dodatkowych (m.in. klimatyzacji jak i układu elektrycznego wspomagania układu kierowniczego) oraz wpływu czynników zewnętrznych, tj. siły wiatru, temperatury otoczenia lub nawierzchni.

Program AVL Cruise

Umożliwia modelowanie i symulację pojazdów wyposażonych w różne rodzaje układów napędowych. W programie model pojazdu jest systemem zbudowanym z połączonych podsystemów – elementów pojazdu i napędu.

Program AVL Cruise daje możliwość:

 • uzyskania rzetelnej i dokładnej prognozy zużycia paliwa opracowanego pojazdu,
 • analizowanie przepływu energii, podziału mocy i strat w układzie napędowym – od źródła zasilania do kół,
 • znalezienia optymalnej równowagi między zużyciem paliwa, emisją szkodliwych związków zawartych w spalinach oraz właściwościami trakcyjnymi napędu,
 • dokonania analizy drgań skrętnych elastycznych podwozi (przy obciążeniu dynamicznym),
 • analizy rozkładu temperatury w elementach układu napędowego.

W programie dostępne są modele samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych oraz motocykli. Tworząc model pojazdu w programie AVL Cruise użytkownik ma możliwość korzystania z szerokiej biblioteki rzeczywistych pojazdów i komponentów układu napędowego, w której zawarte są ich parametry i charakterystyki. Dostępne konfiguracje układów napędowych to: konwencjonalny, elektryczny, hybrydowy szeregowy i równoległy, układy dwusilnikowe, a także zaawansowane systemy przekładniowe. W programie istnieje możliwość wyboru urządzeń dodatkowych (m.in. klimatyzacji czy układu elektrycznego wspomagania kierownicy) oraz wpływu czynników zewnętrznych, tj. siły wiatru, temperatury otoczenia lub nawierzchni.

Program AVL Cruise

Strona główna firmy AVL

Przy Katedrze działa koło naukowe KLAKSON   oraz zespół wyścigowy TU KIELCE GREENPOWER

Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu jest głównym organizatorem cyklicznej konferencji naukowej. Konferencja organizowana jest od 1998 roku w dwuletnim cyklu. Najnowsza edycja Konferencji to:

2022 XIII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY