Katalog studiów 


Archiwum z lat 2016-2020


Katalog studiów (2019 – 2020) studia stacjonarne

 


 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA                                                     


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

KARTY PRZEDMIOTÓW 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA                                                           


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

KARTY PRZEDMIOTÓW 

 


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA                                                     


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

 KARTY PRZEDMIOTÓW

 


MECHATRONIKA I BUDOWA MASZYN

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA                                                     


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

 KARTY PRZEDMIOTÓW 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA                                                           


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich

KARTY PRZEDMIOTÓW 

 


TRANSPORT

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA                                                     


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

 KARTY PRZEDMIOTÓW

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA                                                           


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

KARTY PRZEDMIOTÓW 

 


WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA                                                     


 INFORMACJE OGÓLNE

Wykaz dokumentów programu studiów 

Informacje ogólne

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunkowe efekty uczenia się 

Tabela pokrycia kompetencji inżynierskich

Matryca efektów uczenia się 

 TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH 

Tabela wskaźników ilościowych

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

Wykaz przedmiotów związanych z działalnością naukową 

Wykaz przedmiotów wybieralnych 

Wykaz przedmiotów służących zdobywaniu kompetencji inżynierskich 

 KARTY PRZEDMIOTÓW


Plany studiów oraz zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Plany studiów 


Rok akademicki 2019 – 2020

 

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

Plany studiów 


Rok akademicki 2018 – 2019

 

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

Plany studiów 


Rok akademicki 2017 – 2018

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

 


Rok akademicki 2016 – 2017

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne I stopnia dla pierwszego roku

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

 


Efekty kształcenia

 Automatyka i robotyka I stopień

Automatyka i robotyka II stopień

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień

Mechanika i budowa maszyn I stopień

Mechanika i budowa maszyn II stopień

Transport  I stopień

Transport  II stopień

Wzornictwo przemysłowe  I stopień

 


 Liczba punktów ECTS wymagana do rejestracji na kolejny semestr

 Liczba punktów ECTS wymagana do rejestracji na kolejny semestr

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Rejestracja na II semestr – 15

Rejestracja na III semestr – 40

Rejestracja na IV semestr – 65

Rejestracja na V semestr – 107

Rejestracja na VI semestr – 137

Rejestracja na VII semestr – 170

Zakończenie studiów I stopnia – 210

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Rejestracja na II semestr – 12

Rejestracja na III semestr – 36

Rejestracja na IV semestr – 58

Rejestracja na V semestr – 88

Rejestracja na VI semestr – 110

Rejestracja na VII semestr – 150

Rejestracja na VIII semestr – 172

Zakończenie studiów I stopnia – 210

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja na II semestr – 25

Rejestracja na III semestr – 55

Zakończenie studiów II stopnia – 90