2022-2022

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

ergonomia i BHP

fizyka techniczna

grafika inżynierska

propedeutyka automatyki

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

podstawy elektrotechniki

2 semestr

techniki wytwarzania I

technologie informacyjne

matematyka

metrologia I

mechanika ogólna

podstawy normalizacji i innowacje

podstawy informatyki

podstawy elektroniki I

materiałoznawstwo

ochrona własności intelektualnej

język obcy

3 semestr

język obcy

techniki wytwarzania II

metrologia II

techniki wytwarzania I – laboratorium

teoria sygnałów i systemów

podstawy szybkiego prototypownia

podstawy inżynierii odwrotnej

podstawy szybkiego prototypownia – laboratorium

podstawy inżynierii odwrotnej – laboratorium

podstawy elektroniki I – laboratorium

podstawy elektroniki II

wytrzymałość materiałów

4 semestr

język obcy

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

modelowanie dynamiki procesów i symulacja

techniki wytwarzania II – laboratorium

podstawy elektroniki  II – laboratorium

teoria sygnałów i systemów – laboratorium

programowanie w języku C

teoria maszyn i mechanizmów

układy cyfrowe i programowalne

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

wytrzymałość materiałów – laboratorium

5 semestr

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne – laboratorium

programowanie w środowisku LabVIEW

CAD/CAM

programowanie w środowisku LabVIEW – laboratorium

teoria regulacji I

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

podstawy robotyki

podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych

elementy pomiarowe automatyki

język obcy

6 semestr

elementy wykonawcze automatyki

programowanie sterowników PLC

teoria regulacji II

praktyka zawodowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

roboty przemysłowe

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

układy mikroprocesorowe w sterowaniu

automatyka maszyn i procesów

budowa i programowanie robotów I

materiały zaawansowane

płynowe elementy automatyki

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zagadnienia dokładności pomiarowej

pomiary optyczne

podstawy zastosowań fizyki we współczesnej metrologii

7 semestr

elementy wykonawcze automatyki

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja technik wytwarzania

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

roboty przemysłowe

przemysłowe systemy wizualizacji i archiwizacji danych

systemy czasu rzeczywistego

projektowanie interfejsów HMI

sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej

aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu
procesów

automatyka maszyn i procesów

modelowanie i analiza układów mechatronicznych

budowa i programowanie robotów II

komputerowe wspomaganie projektowania elementów automatyki

pomiary w automatyce maszyn

układy sterowania maszyn

szybkie prototypownie układów sterowania

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zastosowanie LabVIEW w systemach pomiarowych

programowanie robotów

pomiary i sterowanie w systemach przemysłowych

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

sieci komputerowe w systemach pomiarowych

pomiary wielkości geometrycznych

zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn

8 semestr

inżynieria jakości

praca dyplomowa inżynierska

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

przedmiot HS IIIa

przedmiot HS IIIb

seminarium dyplomowe

specjalności:

automatyka przemysłowa

bazy danych w systemach produkcyjnych

inżynieria utrzymania ruchu

bezpieczeństwo maszyn w układach automatyki

automatyka maszyn i procesów

dynamika i sterowanie maszyn i procesów I

internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

przemysłowe systemy akwizycji i wizualizacji

współrzędnościowa technika pomiarowa

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

cyfrowe przetwarzanie sygnałów

identyfikacja obiektów sterowania

metody sztucznej inteligencji w układach sterowania

sterowanie procesami dyskretnymi

zaawansowane techniki programowania sterowników PLC

mechatronika

serwonapędy maszyn i urządzeń automatyki

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC

programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej

programowanie obiektowe

mikrokontrolery i komputery jednoukładowe

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

metrologia warstwy wierzchniej

pomiary dynamiki maszyn

algorytmy i struktury danych

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

2 semestr

teoria sterowania

modelowanie i symulacja II

teoria i metody optymalizacji

zintegrowane systemy robotyczne

język obcy

technika eksperymentu

projektowanie efektorów robotów

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

techniki wizyjne i przetwarzania obrazów

komputerowe systemy pomiarowe

technologia i projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

pomiarowe systemy wizyjne

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

prawne aspekty metrologii

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

projektowanie efektorów robotów

Embedded Systems

Selected Problems of Fluid Power Control System and Applications

praca dyplomowa magisterska

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Podstawy rysunku technicznego

Przedmiot HS I

Przedmiot HS I

Fizyka techniczna

Programowanie w języku C

Technologie informacyjne

Podstawy normalizacji i innowacje

Semestr 2

Elementy logiki matematycznej i dyskretnej

Język obcy

Aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

Systemy operacyjne

Teoria algorytmów i struktury danych

Zaawansowane technologie informacyjne

Programowanie w środowisku Matlab

Mechanika ogólna

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

Semestr 3

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Programowanie obiektowe

Programowanie procesów logistycznych w przemyśle

Bazy danych

Sieci komputerowe

Wytrzymałość materiałów

Wprowadzenie do szybkiego prototypowania

Podstawy nanotechnologii

Wentylacja i klimatyzacja obiektów przemysłowych

Aplikacje komputerowe w pracy inżyniera

Semestr 4

Język obcy

Komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

Bezpieczeństwo w sieci

Komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej

Mikro/nanotechnika

Instalacje cieplno-przepływowe

Grafika komputerowa

Podstawy technologii wytwarzania

Język skryptowy

Podstawy automatyki

Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn

Semestr 5

Język obcy

Programowanie aplikacji mobilnych

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

Projektowanie relacyjnych baz danych

Programowanie sterowników PLC

Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Technologie zaawansowane w budowie maszyn

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Diagnostyka i monitorowanie procesów obróbki

Modelowanie i symulacja komputerowa

programowanie procesów technologicznych

Programowanie i obsługa sterowania CNC I

Programowanie systemów do obróbki laserowej

Semestr 6

Programowanie robotów

Programowanie rozproszone i współbieżne

Systemy czasu rzeczywistego

Praktyka zawodowa

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Wprowadzenie do systemu Ansys

Zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu procesów przemysłowych

Przetworniki i komputerowe systemy pomiarowe

Wizualizacja pracy maszyn i urządzeń

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii OP

Programowanie obrabiarek do mikroobróbki laserowej

Programowanie i obsługa sterowania CNC II

Aplikacje komputerowe w robotyzacji i automatyzacji produkcji

Semestr 7

Programowanie w środowisku LabView

Sieci neuronowe i głębokie uczenie

Praca przejściowa

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Komputerowa analiza zjawisk fizycznych w Ansys

Bazodanowe aplikacje internetowe

Administracja systemami komputerowymi

Symulacja parametrów eksploatacyjnych pojazdów

Sieci przemysłowe

Komputerowa diagnostyka maszyn technologicznych

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

Komputerowa symulacja procesów formowania kompozytów

Oprogramowanie użytkowe w budowie maszyn

Programowanie procesów obróbki laserowej i plazmowej

Programowanie i symulacja numeryczna procesów spawalniczych

Nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej

Semestr 8

Inżynieria jakości

Przedmiot HS II

Przedmiot HS II

Przedmiot HS III

Przedmiot HS III

Układy mechatroniczne

Przemysłowe projektowanie inżynierskie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Rysunek techniczny

Fizyka techniczna

Maszynoznawstwo

Systemy transportowe

Mechanika techniczna I

Semestr 2

Ekonomia

Podstawy elektrotechniki

Matematyka

Język obcy

Mechanika techniczna II

Podstawy normalizacji i innowacje

Theory of machines

Technologie informacyjne

Materiałoznawstwo

Ochrona środowiska w transporcie

Komputerowy zapis konstrukcji

Semestr 3

Język obcy

Materiały eksploatacyjne

Podstawy informatyki

Metrologia I

Podstawy elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy techniki cieplnej

Podstawy logistyki

Podstawy eksploatacji technicznej

Semestr 4

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy nanotechnologii

Tworzywa sztuczne

Ekonomika transportu

Język obcy

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

Podstawy elektroniki

Prawo transportowe

Pojazdy samochodowe I

Metrologia II, Metrology

Semestr 5

Materiały kompozytowe w transporcie

Praktyczne i teoretyczne aspekty formowania polimerowych

Język obcy

Trwałość i niezawodność

Pojazdy samochodowe II

Podstawy diagnostyki

Obróbka bezubytkowa

Obróbka ubytkowa

Samochodowe silniki spalinowe

specjalności:

transport samochodowy

podstawy biomechaniki obrażeń

podstawy inżynierii ruchu

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych

inteligentna infrastruktura transportu drogowego

logistyka i spedycja

logistyka produkcji

transport przesyłowy i przenośnikowy

Semestr 6

Bezpieczeństwo transportu samochodowego

Praktyka zawodowa

Badania operacyjne, Operational research

specjalności:

transport samochodowy

Eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Infrastruktura transportu samochodowego

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

Badania środków transportu

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw

Technologia przewozów drogowych

logistyka i spedycja

Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

Opakowania w systemach logistycznych

Logistyka międzynarodowa

Logistyka zaopatrzenia

Semestr 7

Podstawy automatyki

Innowacyjne procesy obróbki elementów pojazdów

Inżynieria jakości

Praca przejściowa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych I

specjalności:

transport samochodowy

Urządzenia transportu bliskiego

Badania silników spalinowych

Wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

Układy zasilania silników spalinowych

Metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Obsługa i nowoczesna diagnostyka silników

Zasady użytkowania i obsługi technicznej samochodów

Pojazdy autonomiczne

Zarządzanie środkami transportu drogowego

logistyka i spedycja

Logistyka odnowy systemów technicznych

Serwis pojazdów

Spedycja

Nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

Strategie łańcuchów dostaw

Semestr 8

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych II

Technologie naprawy i regeneracji

Transport szynowy

Transport intermodalny

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

1 semestr

prawo cywilne

prawo handlowe

metody matematyczne w transporcie

modelowanie procesów transportowych

sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

diagnostyka pojazdów samochodowych

samochody specjalne i specjalizowane

przewozy międzynarodowe transportem samochodowym – dostęp do rynku

komputerowe wspomaganie procesów logistycznych

ekologia

specjalności:

transport samochodowy

elektrotechnika i elektronika samochodowa

technologia naprawy pojazdów samochodowych

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego

recykling pojazdów samochodowych

technologie niskoemisyjne w silnikach spalinowych

logistyka i spedycja

logistyka przemysłowa

towaroznawstwo

metody ilościowe w działalności przedsiębiorstw

2 semestr

niezawodność systemów

mechanika stosowana

przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

bezpieczeństwo transportu samochodowego

systemy teleinformatyczne w transporcie

metody probabilistyczne w transporcie

zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

ergonomia w transporcie

język obcy

praca przejściowa

specjalności:

transport samochodowy

diagnostyka i sterowanie silników spalinowych

inżynieria systemów

biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

prawo podatkowe w działalności przedsiębiorstw transportowych

analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej

metody optymalizacyjne i wielokryterialne w transporcie

logistyka i spedycja

infrastruktura spedycyjno – logistyczna

metody ilościowe w logistyce

wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Global Logistics

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

radiografia i tomografia komputerowa

prawo socjalne

historia techniki i wynalazków

badania hałasu w transporcie

praca dyplomowa magisterska

seminarium dyplomowe


 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczne

ergonomia i BHP

rysunek techniczny

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

podstawy elektrotechniki

maszynoznawstwo

2 semestr

język obcy

mechanika ogólna I

matematyka

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

technologie informacyjne

metaloznawstwo I

podstawy szybkiego prototypowania

podstawy inżynierii odwrotnej

mikro/nanotechnika

podstawy nanotechnologii

rysunek techniczny maszynowy

3 semestr

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

język obcy

wytrzymałość materiałów

mechanika ogólna II

podstawy informatyki

metaloznawstwo II

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

podstawy elektroniki

4 semestr

komputerowy zapis konstrukcji

technika samochodowa

techniki laserowe

język obcy

metrologia I

podstawy automatyki

termodynamika I

mechanika płynów

podstawy obróbki ubytkowej

5 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn I

podstawy normalizacji i innowacje

technologia budowy maszyn

metrologia II, Metrology

teoria maszyn i mechanizmów

termodynamika II

ochrona własności intelektualnej

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

diagnostyka maszyn górniczych

geologia, mineralogia i petrografia

maszyny do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

krystalografia

spawalnictwo I

komputerowe wspomaganie wytwarzania

podstawy programowania CNC

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe I, Laser material processing

podstawy konstrukcji systemów laserowych

samochody i ciągniki

samochodowe silniki spalinowe I

budowa samochodów i ciągników I

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

maszyny i urządzenia hydrauliczne

maszyny i urządzenia pneumatyczne

eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

uzbrojenie i techniki informatyczne

wytwarzanie struktur kompozytowych w uzbrojeniu

analiza sygnałów akustycznych w układach uzbrojenia

6 semestr

maszyny cieplno-przepływowe

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

podstawy konstrukcji maszyn II

komputerowe wspomaganie projektowania I

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

zużycie w eksploatacji maszyn górniczych

podstawy logistyki

eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych

bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych

przeróbka i wykorzystanie surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

spawalnictwo II

mikroskopia optyczna i elektronowa

obróbki wykończeniowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

obróbka skrawaniem

budowa obrabiarek i maszyn CNC

obróbka plastyczna

podstawy projektowania obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

plazmowe technologie przemysłowe

modelowanie procesów obróbki laserowej

promieniowanie świetlne

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników II

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

samochodowe silniki spalinowe II

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

napędy płynowe w maszynach technologicznych

napędy płynowe w środkach transportu

podstawy teoretyczne napędów płynowych

bezpieczeństwo napędów płynowych

obliczanie i projektowanie napędów płynowych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka wewnętrzna

technologia amunicji i zapalników

pomiary w technice uzbrojenia

budowa amunicji i zapalników

modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych

7 semestr

podstawy konstrukcji maszyn III

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria systemów

regeneracja i remonty maszyn górniczych

geotechnika

technologie wiertnicze

automatyzacja procesów w górnictwie

projektowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych

logistyka w górnictwie

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

inżynieria warstwy wierzchniej

konstrukcje spawane

stale konstrukcyjne

stopy żelaza

maszyny i urządzenia spawalnicze

stopy metali nieżelaznych

komputerowe wspomaganie wytwarzania,

metrologia produkcyjna

podstawy CAD/CAM

narzędzia skrawające

technologie zaawansowane

maszyny technologiczne do obróbki plastycznej

wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe II

wprowadzenie do programowania systemów do obróbki laserowej i plazmowej

mikroobróbka laserowa

projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej

podstawy konstrukcji systemów plazmowych

samochody i ciągniki

pojazdy elektryczne i hybrydowe

paliwa konwencjonalne i alternatywne w motoryzacji

eksploatacja pojazdów samochodowych

technologia napraw pojazdów samochodowych

podstawy badań pojazdów samochodowych

motoryzacyjne zagrożenie środowiska

podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych

sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych

modelowanie i symulacja układów płynowych

diagnostyka napędów płynowych

manipulatory z napędami płynowymi

płynowe elementy i układy automatyki

uzbrojenie i techniki informatyczne

badania symulacyjne broni i amunicji

podstawy budowy broni

budowa i sterowanie bronią precyzyjnego rażenia

podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu

balistyka zewnętrzna

innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia

wibroizolacja układów uzbrojenia

8 semestr

inżynieria jakości

Przedmiot HS IIa

Przedmiot HS IIb

Przedmiot HS IIIa

Przedmiot HS IIIb

podstawy mechatroniki

zarządzanie środowiskiem i ekologia

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

 


STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

mechanika analityczna, Analytical Mechanics 

mechanika ośrodków ciągłych i mechanika ciała stałego

metoda elementów skończonych

wymiana ciepła i wymienniki ciepła

automatyzacja i robotyzacja produkcji

metrologia warstwy wierzchniej

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

geodezja i kartografia górnicza

ekologiczne aspekty w budowie i eksploatacji maszyn górniczych

automatyzacja maszyn górniczych

górnicze systemy transportowe

projektowanie procesów technologicznych w górnictwie

gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi

nowoczesne powłoki w systemach eksploatacji

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

technologia spawalnictwa

przemiany fazowe i podstawy obróbki cieplnej

struktura i własności odlewów

obróbki powierzchniowe

spieki i kompozyty

materiały narzędziowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych

narzędzia do obróbki plastycznej

narzędzia skrawające

obróbka erozyjna

wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej

obróbka wykończeniowa

przyrządy i uchwyty obróbkowe

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

fizyka laserów i generatorów energii promienistej

termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni

obróbka laserowa i plazmowa

strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

samochody i ciągniki

badania pojazdów samochodowych

badania silników spalinowych

dynamika samochodu

elektrotechnika i elektronika samochodowa

układy zasilania silników spalinowych

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

budowa i eksploatacja napędów maszyn

diagnostyka maszyn i urządzeń

wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń

konstrukcja i eksploatacja maszyn produkcyjnych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka końcowa

budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi

mechanika lotu

systemy mechatroniczne w uzbrojeniu

projektowanie amunicji i zapalników

2 semestr

CAD/CAM

kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich

mechanika doświadczalna

elementy optoelektroniki

radiografia i tomografia komputerowa

nanomateriały w mechanice i budowie maszyn

praca przejściowa

język obcy

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

badanie maszyn – planowanie eksperymentu

logistyka i technika przepływu materiałów

trwałość i niezawodność maszyn roboczych

chemiczne i biologiczne metody wzbogacania

geologia złóż

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych

metalurgia spawania

technologia spawania laserowego i plazmowego

komputerowe wspomaganie projektowania procesów spawalniczych

CAMD/CAMS – komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów

badania nieniszczące połączeń spawanych

ekspertyza materiałowa

komputerowe wspomaganie wytwarzania

automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

obrabiarki specjalizowane

szybkie prototypownie w budowie maszyn

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

badania nieniszczące połączeń spawanych

projektowanie procesów obróbki laserowej

odkształcenia cieplne w obróbce laserowej i plazmowej

programowanie trójwymiarowej obróbki laserowej i plazmowej

specjalne zastosowanie laserów

 termiczne  nanoszenie powłok

samochody i ciągniki

bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

diagnostyka pojazdów samochodowych

podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych

przedsiębiorstwa handlowe, przewozowe i naprawcze

sterowanie i regulacja silników spalinowych

nadwozia samochodów specjalnych i specjalizowanych

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

bezpieczna eksploatacja maszyn

wirtualne prototypownie maszyn i urządzeń

projektowanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych

zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

uzbrojenie i techniki informatyczne

niekonwencjonalne metody wytwarzania

systemy naprowadzania obiektów latających

silniki rakietowe

wykrywanie i śledzenie celów

3 semestr

ochrona patentowa i prawa autorskie

inżynieria eksploatacji systemów

praca dyplomowa

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

2020-2021

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

ergonomia i BHP

fizyka techniczna

grafika inżynierska

propedeutyka automatyki

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

podstawy elektrotechniki

2 semestr

techniki wytwarzania I

technologie informacyjne

matematyka

metrologia I

mechanika ogólna

podstawy normalizacji i innowacje

podstawy informatyki

podstawy elektroniki I

materiałoznawstwo

ochrona własności intelektualnej

język obcy

3 semestr

język obcy

techniki wytwarzania II

metrologia II

techniki wytwarzania I – laboratorium

teoria sygnałów i systemów

podstawy szybkiego prototypownia

podstawy inżynierii odwrotnej

podstawy szybkiego prototypownia – laboratorium

podstawy inżynierii odwrotnej – laboratorium

podstawy elektroniki I – laboratorium

podstawy elektroniki II

wytrzymałość materiałów

4 semestr

język obcy

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

modelowanie dynamiki procesów i symulacja

techniki wytwarzania II – laboratorium

podstawy elektroniki  II – laboratorium

teoria sygnałów i systemów – laboratorium

programowanie w języku C

teoria maszyn i mechanizmów

układy cyfrowe i programowalne

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

wytrzymałość materiałów – laboratorium

5 semestr

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne – laboratorium

programowanie w środowisku LabVIEW

CAD/CAM

programowanie w środowisku LabVIEW – laboratorium

teoria regulacji I

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

podstawy robotyki

podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych

elementy pomiarowe automatyki

język obcy

6 semestr

elementy wykonawcze automatyki

programowanie sterowników PLC

teoria regulacji II

praktyka zawodowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

roboty przemysłowe

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

układy mikroprocesorowe w sterowaniu

automatyka maszyn i procesów

budowa i programowanie robotów I

materiały zaawansowane

płynowe elementy automatyki

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zagadnienia dokładności pomiarowej

pomiary optyczne

podstawy zastosowań fizyki we współczesnej metrologii

7 semestr

elementy wykonawcze automatyki

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja technik wytwarzania

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

roboty przemysłowe

przemysłowe systemy wizualizacji i archiwizacji danych

systemy czasu rzeczywistego

projektowanie interfejsów HMI

sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej

aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu
procesów

automatyka maszyn i procesów

modelowanie i analiza układów mechatronicznych

budowa i programowanie robotów II

komputerowe wspomaganie projektowania elementów automatyki

pomiary w automatyce maszyn

układy sterowania maszyn

szybkie prototypownie układów sterowania

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zastosowanie LabVIEW w systemach pomiarowych

programowanie robotów

pomiary i sterowanie w systemach przemysłowych

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

sieci komputerowe w systemach pomiarowych

pomiary wielkości geometrycznych

zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn

8 semestr

inżynieria jakości

praca dyplomowa inżynierska

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

przedmiot HS IIIa

przedmiot HS IIIb

seminarium dyplomowe

specjalności:

automatyka przemysłowa

bazy danych w systemach produkcyjnych

inżynieria utrzymania ruchu

bezpieczeństwo maszyn w układach automatyki

automatyka maszyn i procesów

dynamika i sterowanie maszyn i procesów I

internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

przemysłowe systemy akwizycji i wizualizacji

współrzędnościowa technika pomiarowa

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

cyfrowe przetwarzanie sygnałów

identyfikacja obiektów sterowania

metody sztucznej inteligencji w układach sterowania

sterowanie procesami dyskretnymi

zaawansowane techniki programowania sterowników PLC

mechatronika

serwonapędy maszyn i urządzeń automatyki

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC

programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej

programowanie obiektowe

mikrokontrolery i komputery jednoukładowe

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

metrologia warstwy wierzchniej

pomiary dynamiki maszyn

algorytmy i struktury danych

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

2 semestr

teoria sterowania

modelowanie i symulacja II

teoria i metody optymalizacji

zintegrowane systemy robotyczne

język obcy

technika eksperymentu

projektowanie efektorów robotów

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

techniki wizyjne i przetwarzania obrazów

komputerowe systemy pomiarowe

technologia i projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

pomiarowe systemy wizyjne

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

prawne aspekty metrologii

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

projektowanie efektorów robotów

Embedded Systems

Selected Problems of Fluid Power Control System and Applications

praca dyplomowa magisterska

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Podstawy rysunku technicznego

Przedmiot HS I

Przedmiot HS I

Fizyka techniczna

Programowanie w języku C

Technologie informacyjne

Podstawy normalizacji i innowacje

Semestr 2

Elementy logiki matematycznej i dyskretnej

Język obcy

Aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

Systemy operacyjne

Teoria algorytmów i struktury danych

Zaawansowane technologie informacyjne

Programowanie w środowisku Matlab

Mechanika ogólna

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

Semestr 3

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Programowanie obiektowe

Programowanie procesów logistycznych w przemyśle

Bazy danych

Sieci komputerowe

Wytrzymałość materiałów

Wprowadzenie do szybkiego prototypowania

Podstawy nanotechnologii

Wentylacja i klimatyzacja obiektów przemysłowych

Aplikacje komputerowe w pracy inżyniera

Semestr 4

Język obcy

Komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

Bezpieczeństwo w sieci

Komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej

Mikro/nanotechnika

Instalacje cieplno-przepływowe

Grafika komputerowa

Podstawy technologii wytwarzania

Język skryptowy

Podstawy automatyki

Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn

Semestr 5

Język obcy

Programowanie aplikacji mobilnych

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

Projektowanie relacyjnych baz danych

Programowanie sterowników PLC

Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Technologie zaawansowane w budowie maszyn

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Diagnostyka i monitorowanie procesów obróbki

Modelowanie i symulacja komputerowa

programowanie procesów technologicznych

Programowanie i obsługa sterowania CNC I

Programowanie systemów do obróbki laserowej

Semestr 6

Programowanie robotów

Programowanie rozproszone i współbieżne

Systemy czasu rzeczywistego

Praktyka zawodowa

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Wprowadzenie do systemu Ansys

Zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu procesów przemysłowych

Przetworniki i komputerowe systemy pomiarowe

Wizualizacja pracy maszyn i urządzeń

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii OP

Programowanie obrabiarek do mikroobróbki laserowej

Programowanie i obsługa sterowania CNC II

Aplikacje komputerowe w robotyzacji i automatyzacji produkcji

Semestr 7

Programowanie w środowisku LabView

Sieci neuronowe i głębokie uczenie

Praca przejściowa

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Komputerowa analiza zjawisk fizycznych w Ansys

Bazodanowe aplikacje internetowe

Administracja systemami komputerowymi

Symulacja parametrów eksploatacyjnych pojazdów

Sieci przemysłowe

Komputerowa diagnostyka maszyn technologicznych

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

Komputerowa symulacja procesów formowania kompozytów

Oprogramowanie użytkowe w budowie maszyn

Programowanie procesów obróbki laserowej i plazmowej

Programowanie i symulacja numeryczna procesów spawalniczych

Nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej

Semestr 8

Inżynieria jakości

Przedmiot HS II

Przedmiot HS II

Przedmiot HS III

Przedmiot HS III

Układy mechatroniczne

Przemysłowe projektowanie inżynierskie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Rysunek techniczny

Fizyka techniczna

Maszynoznawstwo

Systemy transportowe

Mechanika techniczna I

Semestr 2

Ekonomia

Podstawy elektrotechniki

Matematyka

Język obcy

Mechanika techniczna II

Podstawy normalizacji i innowacje

Theory of machines

Technologie informacyjne

Materiałoznawstwo

Ochrona środowiska w transporcie

Komputerowy zapis konstrukcji

Semestr 3

Język obcy

Materiały eksploatacyjne

Podstawy informatyki

Metrologia I

Podstawy elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy techniki cieplnej

Podstawy logistyki

Podstawy eksploatacji technicznej

Semestr 4

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy nanotechnologii

Tworzywa sztuczne

Ekonomika transportu

Język obcy

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

Podstawy elektroniki

Prawo transportowe

Pojazdy samochodowe I

Metrologia II, Metrology

Semestr 5

Materiały kompozytowe w transporcie

Praktyczne i teoretyczne aspekty formowania polimerowych

Język obcy

Trwałość i niezawodność

Pojazdy samochodowe II

Podstawy diagnostyki

Obróbka bezubytkowa

Obróbka ubytkowa

Samochodowe silniki spalinowe

specjalności:

transport samochodowy

podstawy biomechaniki obrażeń

podstawy inżynierii ruchu

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych

inteligentna infrastruktura transportu drogowego

logistyka i spedycja

logistyka produkcji

transport przesyłowy i przenośnikowy

Semestr 6

Bezpieczeństwo transportu samochodowego

Praktyka zawodowa

Badania operacyjne, Operational research

specjalności:

transport samochodowy

Eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Infrastruktura transportu samochodowego

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

Badania środków transportu

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw

Technologia przewozów drogowych

logistyka i spedycja

Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

Opakowania w systemach logistycznych

Logistyka międzynarodowa

Logistyka zaopatrzenia

Semestr 7

Podstawy automatyki

Innowacyjne procesy obróbki elementów pojazdów

Inżynieria jakości

Praca przejściowa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych I

specjalności:

transport samochodowy

Urządzenia transportu bliskiego

Badania silników spalinowych

Wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

Układy zasilania silników spalinowych

Metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Obsługa i nowoczesna diagnostyka silników

Zasady użytkowania i obsługi technicznej samochodów

Pojazdy autonomiczne

Zarządzanie środkami transportu drogowego

logistyka i spedycja

Logistyka odnowy systemów technicznych

Serwis pojazdów

Spedycja

Nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

Strategie łańcuchów dostaw

Semestr 8

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych II

Technologie naprawy i regeneracji

Transport szynowy

Transport intermodalny

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

1 semestr

prawo cywilne

prawo handlowe

metody matematyczne w transporcie

modelowanie procesów transportowych

sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

diagnostyka pojazdów samochodowych

samochody specjalne i specjalizowane

przewozy międzynarodowe transportem samochodowym – dostęp do rynku

komputerowe wspomaganie procesów logistycznych

ekologia

specjalności:

transport samochodowy

elektrotechnika i elektronika samochodowa

technologia naprawy pojazdów samochodowych

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego

recykling pojazdów samochodowych

technologie niskoemisyjne w silnikach spalinowych

logistyka i spedycja

logistyka przemysłowa

towaroznawstwo

metody ilościowe w działalności przedsiębiorstw

2 semestr

niezawodność systemów

mechanika stosowana

przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

bezpieczeństwo transportu samochodowego

systemy teleinformatyczne w transporcie

metody probabilistyczne w transporcie

zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

ergonomia w transporcie

język obcy

praca przejściowa

specjalności:

transport samochodowy

diagnostyka i sterowanie silników spalinowych

inżynieria systemów

biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

prawo podatkowe w działalności przedsiębiorstw transportowych

analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej

metody optymalizacyjne i wielokryterialne w transporcie

logistyka i spedycja

infrastruktura spedycyjno – logistyczna

metody ilościowe w logistyce

wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Global Logistics

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

radiografia i tomografia komputerowa

prawo socjalne

historia techniki i wynalazków

badania hałasu w transporcie

praca dyplomowa magisterska

seminarium dyplomowe


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczne

ergonomia i BHP

rysunek techniczny

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

podstawy elektrotechniki

maszynoznawstwo

2 semestr

język obcy

mechanika ogólna I

matematyka

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

technologie informacyjne

metaloznawstwo I

podstawy szybkiego prototypowania

podstawy inżynierii odwrotnej

mikro/nanotechnika

podstawy nanotechnologii

rysunek techniczny maszynowy

3 semestr

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

język obcy

wytrzymałość materiałów

mechanika ogólna II

podstawy informatyki

metaloznawstwo II

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

podstawy elektroniki

4 semestr

komputerowy zapis konstrukcji

technika samochodowa

techniki laserowe

język obcy

metrologia I

podstawy automatyki

termodynamika I

mechanika płynów

podstawy obróbki ubytkowej

5 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn I

podstawy normalizacji i innowacje

technologia budowy maszyn

metrologia II, Metrology

teoria maszyn i mechanizmów

termodynamika II

ochrona własności intelektualnej

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

diagnostyka maszyn górniczych

geologia, mineralogia i petrografia

maszyny do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

krystalografia

spawalnictwo I

komputerowe wspomaganie wytwarzania

podstawy programowania CNC

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe I, Laser material processing

podstawy konstrukcji systemów laserowych

samochody i ciągniki

samochodowe silniki spalinowe I

budowa samochodów i ciągników I

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

maszyny i urządzenia hydrauliczne

maszyny i urządzenia pneumatyczne

eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

uzbrojenie i techniki informatyczne

wytwarzanie struktur kompozytowych w uzbrojeniu

analiza sygnałów akustycznych w układach uzbrojenia

6 semestr

maszyny cieplno-przepływowe

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

podstawy konstrukcji maszyn II

komputerowe wspomaganie projektowania I

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

zużycie w eksploatacji maszyn górniczych

podstawy logistyki

eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych

bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych

przeróbka i wykorzystanie surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

spawalnictwo II

mikroskopia optyczna i elektronowa

obróbki wykończeniowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

obróbka skrawaniem

budowa obrabiarek i maszyn CNC

obróbka plastyczna

podstawy projektowania obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

plazmowe technologie przemysłowe

modelowanie procesów obróbki laserowej

promieniowanie świetlne

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników II

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

samochodowe silniki spalinowe II

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

napędy płynowe w maszynach technologicznych

napędy płynowe w środkach transportu

podstawy teoretyczne napędów płynowych

bezpieczeństwo napędów płynowych

obliczanie i projektowanie napędów płynowych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka wewnętrzna

technologia amunicji i zapalników

pomiary w technice uzbrojenia

budowa amunicji i zapalników

modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych

7 semestr

podstawy konstrukcji maszyn III

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria systemów

regeneracja i remonty maszyn górniczych

geotechnika

technologie wiertnicze

automatyzacja procesów w górnictwie

projektowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych

logistyka w górnictwie

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

inżynieria warstwy wierzchniej

konstrukcje spawane

stale konstrukcyjne

stopy żelaza

maszyny i urządzenia spawalnicze

stopy metali nieżelaznych

komputerowe wspomaganie wytwarzania,

metrologia produkcyjna

podstawy CAD/CAM

narzędzia skrawające

technologie zaawansowane

maszyny technologiczne do obróbki plastycznej

wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe II

wprowadzenie do programowania systemów do obróbki laserowej i plazmowej

mikroobróbka laserowa

projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej

podstawy konstrukcji systemów plazmowych

samochody i ciągniki

pojazdy elektryczne i hybrydowe

paliwa konwencjonalne i alternatywne w motoryzacji

eksploatacja pojazdów samochodowych

technologia napraw pojazdów samochodowych

podstawy badań pojazdów samochodowych

motoryzacyjne zagrożenie środowiska

podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych

sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych

modelowanie i symulacja układów płynowych

diagnostyka napędów płynowych

manipulatory z napędami płynowymi

płynowe elementy i układy automatyki

uzbrojenie i techniki informatyczne

badania symulacyjne broni i amunicji

podstawy budowy broni

budowa i sterowanie bronią precyzyjnego rażenia

podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu

balistyka zewnętrzna

innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia

wibroizolacja układów uzbrojenia

8 semestr

inżynieria jakości

Przedmiot HS IIa

Przedmiot HS IIb

Przedmiot HS IIIa

Przedmiot HS IIIb

podstawy mechatroniki

zarządzanie środowiskiem i ekologia

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

 


STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

mechanika analityczna, Analytical Mechanics 

mechanika ośrodków ciągłych i mechanika ciała stałego

metoda elementów skończonych

wymiana ciepła i wymienniki ciepła

automatyzacja i robotyzacja produkcji

metrologia warstwy wierzchniej

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

geodezja i kartografia górnicza

ekologiczne aspekty w budowie i eksploatacji maszyn górniczych

automatyzacja maszyn górniczych

górnicze systemy transportowe

projektowanie procesów technologicznych w górnictwie

gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi

nowoczesne powłoki w systemach eksploatacji

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

technologia spawalnictwa

przemiany fazowe i podstawy obróbki cieplnej

struktura i własności odlewów

obróbki powierzchniowe

spieki i kompozyty

materiały narzędziowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych

narzędzia do obróbki plastycznej

narzędzia skrawające

obróbka erozyjna

wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej

obróbka wykończeniowa

przyrządy i uchwyty obróbkowe

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

fizyka laserów i generatorów energii promienistej

termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni

obróbka laserowa i plazmowa

strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

samochody i ciągniki

badania pojazdów samochodowych

badania silników spalinowych

dynamika samochodu

elektrotechnika i elektronika samochodowa

układy zasilania silników spalinowych

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

budowa i eksploatacja napędów maszyn

diagnostyka maszyn i urządzeń

wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń

konstrukcja i eksploatacja maszyn produkcyjnych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka końcowa

budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi

mechanika lotu

systemy mechatroniczne w uzbrojeniu

projektowanie amunicji i zapalników

2 semestr

CAD/CAM

kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich

mechanika doświadczalna

elementy optoelektroniki

radiografia i tomografia komputerowa

nanomateriały w mechanice i budowie maszyn

praca przejściowa

język obcy

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

badanie maszyn – planowanie eksperymentu

logistyka i technika przepływu materiałów

trwałość i niezawodność maszyn roboczych

chemiczne i biologiczne metody wzbogacania

geologia złóż

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych

metalurgia spawania

technologia spawania laserowego i plazmowego

komputerowe wspomaganie projektowania procesów spawalniczych

CAMD/CAMS – komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów

badania nieniszczące połączeń spawanych

ekspertyza materiałowa

komputerowe wspomaganie wytwarzania

automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

obrabiarki specjalizowane

szybkie prototypownie w budowie maszyn

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

badania nieniszczące połączeń spawanych

projektowanie procesów obróbki laserowej

odkształcenia cieplne w obróbce laserowej i plazmowej

programowanie trójwymiarowej obróbki laserowej i plazmowej

specjalne zastosowanie laserów

 termiczne  nanoszenie powłok

samochody i ciągniki

bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

diagnostyka pojazdów samochodowych

podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych

przedsiębiorstwa handlowe, przewozowe i naprawcze

sterowanie i regulacja silników spalinowych

nadwozia samochodów specjalnych i specjalizowanych

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

bezpieczna eksploatacja maszyn

wirtualne prototypownie maszyn i urządzeń

projektowanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych

zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

uzbrojenie i techniki informatyczne

niekonwencjonalne metody wytwarzania

systemy naprowadzania obiektów latających

silniki rakietowe

wykrywanie i śledzenie celów

3 semestr

ochrona patentowa i prawa autorskie

inżynieria eksploatacji systemów

praca dyplomowa

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe