Dziekan

prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk

Prodziekani

dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk
dr hab. Jakub Takosoglu

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf
prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina
prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski
dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk
dr hab. inż. Jerzy Bochnia,
dr hab. inż. Leszek Cedro, prof. PŚk
dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. PŚk
dr hab. Ihor Dzioba, prof. PŚk
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk
dr hab. inż. Bogusław Grabas, prof. PŚk
dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk
dr hab. inż. Marek Konieczny
dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk
dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk
dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk
dr hab. inż. Renata Mola, prof. PŚk
dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk
dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk
dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk
dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
dr hab. Ihor Rokach, prof. PŚk
dr hab. inż. Ewelina Sendek-Matysiak
dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk
dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk
dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk
dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr inż. Stanisław Dziechciarz
dr inż. Tomasz Miłek
dr inż. Łukasz Nowakowski

Przedstawiciele studentów

Justyna Grzelec 
Arkadiusz Jurecki 
Aleksandra Kołomańska
Krystian Kurczyński
Daria Kuroś
Robert Pawlik
Artur Płatek
Paulina Woś

Zaproszeni goście

Przedstawiciel ZNP – dr inż. Wojciech Depczyński
Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” – dr inż. Ireneusz Markiewicz