Dziekan

prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk
Prodziekani

dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk
dr hab. inż. Izabela Krzysztofik
dr Jakub Takosoglu
Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf
prof. dr hab. inż. Radim Farana
prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki
prof. dr hab. inż. Koruba Zbigniew
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina
dr hab. inż. Leszek Cedro
dr hab. inż. Rafał Chatys
dr hab. Ihor Dzioba , prof. PŚk.
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk.
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz
dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk
dr hab. inż. Marek Konieczny
dr hab. inż. Monika Madej
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk
dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk
dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk
dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
dr hab. inż. Leszek Radziszewski, prof. PŚk
dr hab. Ihor Rokach, prof. PŚk
dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk
dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk
dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. PŚk
Pozostali nauczyciele akademiccy

dr inż. Wojciech Depczyński
dr inż. Stanisław Dziechciarz
dr inż. Paweł Łaski
dr hab. inż. Renata Mola
dr inż. Jarosław Zwierzchowski
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

mgr inż. Ewelina Sierpińska

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Damian Bańkowski

Przedstawiciele studentów

Dominik Dzik
Magda Dziwosz
Karol Januchta
Bartosz Kępa
Angelika Krzyżyk
Mateusz Kwiecień
Maciej Szymaszek
Tobiasz Zarzycki
Zaproszeni goście

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziadoń
prof. dr hab. Andrzej Radowicz
Przedstawiciel ZNP – dr inż. Wojciech Depczyński
Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” – dr inż. Krzysztof Sikora