Dziekan

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk

Prodziekani

dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk
dr hab. inż. Paweł Zmarzły, prof. PŚk

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski

prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf

prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

prof. dr hab. inż. Czesław Kundera

prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina

prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka

prof dr hab. Andrzej Radowicz

prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski

prof. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk

dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk

dr hab. inż. Jerzy Bochnia, prof. PŚk

dr hab. inż. Leszek Cedro, prof. PŚk

dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. PŚk

dr hab. Ihor Dzioba, prof. PŚk

dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk

dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk

dr hab. inż. Bogusław Grabas, prof. PŚk

dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk

dr hab. inż. Marek Konieczny, prof. PŚk

dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk

dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk

dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk

dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk

dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk

dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk

dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk

dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk

dr hab. Ihor Rokach, prof. PŚk

dr hab. inż. Branislav Šarkan, prof. PŚk

dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk

dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk

dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk

dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr inż. Joanna Borowiecka-Jamrozek

dr inż. Damian Gogolewski

dr inż. Tomasz Kozior

dr inż. Dariusz Kurczyński

dr inż. Emilia Szumska

dr inż. Piotr Woś

Przedstawiciele studentów

Justyna Grzelec

Arkadiusz Grzyb

Arkadiusz Jurecki

Aleksandra Kołomańska

Daria Kuroś

Beata Kwas

Artur Płatek

Łukasz Telka

Zaproszeni goście

Przedstawiciel ZNP – dr inż. Wojciech Depczyński
Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” – dr inż. Ireneusz Markiewicz