WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

fizyka techniczna

rysunek odręczny

geometria wykreślna

maszynoznawstwo

historia sztuki, architektury i wzornictwa

rysunek techniczny

ergonomia i BHP

techniki informacyjne

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

2 semestr

matematyka

mechanika ogólna

modelowanie 3D

rysunek odręczny

podstawy projektowania form przemysłowych

materiałoznawstwo

tworzywa sztuczne i kompozyty

chemia techniczna

techniki wytwarzania, Techniques of production

język obcy

podstawy normalizacji i innowacje

3 semestr

rysunek odręczny

podstawy projektowania form przemysłowych

metrologia I

techniki wytwarzania, Techniques of production

projektowanie mechatroniczne

sztuka, przemysł, patenty – interdyscyplinarność wzornictwa

wytrzymałość materiałów

nanomateriały

praktyczne i teoretyczne zagadnienia wytwarzania struktur kompozytowych do kształtowania cech wizualnych

podstawy grafiki komputerowej rastrowej

podstawy grafiki komputerowej wektorowej

ochrona własności intelektualnej

działania wizualne 2D – malarstwo

działania wizualne 3D – rzeźba

język obcy

wychowanie fizyczne

4 semestr

rysunek odręczny

metrologia II, Metrology

mechanika płynów

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

podstawy konstrukcji maszyn

modelowanie i budowa maszyn

język obcy

praktyka zawodowa

wychowanie fizyczne

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

komputerowy zapis konstrukcji

projektowanie wnętrz

techniki komputerowe w projektowaniu

zintegrowane technologie wytwarzania

przegląd komputerowych systemów konstruowania i wytwarzania

projektowanie miejsc użyteczności publicznej / aktywności zawodowej

modelowanie procesów przygotowania produkcji

5 semestr

termodynamika

komputerowe wspomaganie projektowania

standardy dostępności w projektowaniu

podstawy elektrotechniki i elektroniki

projektowanie przestrzenne

negocjacje

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

badania nieniszczące

język obcy

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

metody komputerowe w mechanice

zaawansowane systemy CAD

projektowanie specjalistyczne I – projektowanie mebla

automatyzacja w systemach CAD

zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu

podstawy techniki komunikacji wizualnej

zintegrowane technologie wytwarzania

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych z elementami wzornictwa przemysłowego

technologia budowy maszyn

projektowanie specjalistyczne I – projektowanie mebla

współrzędnościowa technika pomiarowa

podstawy projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej

6 semestr

grafika komputerowa

towaroznawstwo materiałów niemetalowych

projektowanie produktu

inżynieria jakości

praca przejściowa

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

technologie szybkiego prototypownia

technologie wykończeniowe we wzornictwie przemysłowym

zintegrowane systemy projektowania

projektowanie komunikacji wizualnej

podstawy inżynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzorów przemysłowych

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych

makietowanie i budowa modeli fizycznych

zaawansowane zagadnienia w projektowaniu form przemysłowych

zintegrowane technologie wytwarzania

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

obrabiarki sterowane numerycznie

zaawansowane techniki wytwarzania nowych wzorów przemysłowych

projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych

podstawy inżynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzorów przemysłowych

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

wprowadzenie do technik komunikacji wizualnej

zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń

zaawansowane metody modelowania i wizualizacji urządzeń technicznych

7 semestr

etyka zawodu inżyniera wzornictwa

inżynieria powierzchni

podstawy działań wizualnych

podstawy marketingu

fotografia i cyfrowa obróbka obrazu

ekonomika przedsiębiorstw

przedmiot HS IIIa 

Przedmiot HS IIIb

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe