Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana nr 1/2023  w sprawie ustalenia procedury wyboru przedmiotów obieralnych

Procedura wyboru przedmiotów obieralnych

Zarządzenie Dziekana nr 2/2023  w sprawie ustalenia procedury wyboru specjalności

Procedura wyboru specjalności

Zarządzenie Dziekana nr 3/2023   w sprawie ustalenia procedury wyboru tematów prac dyplomowych

Procedura wyboru tematów prac dyplomowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana  w sprawie procedury wyboru tematów prac dyplomowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana  w sprawie procedury wyboru tematów prac dyplomowych

Zarządzenie Dziekana nr 4/2023  w sprawie wprowadzenia wzorca pracy dyplomowej od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Wzorzec pracy dyplomowej 2022/23

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2024 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr letni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2024 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2023/2024 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2024 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2023/2024 semestr letni

Zarządzenie Dziekana nr 5/2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr zimowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 5/2023 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 5/2023 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 4/2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr letni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2022/2023 semestr letni

Zarządzenie Dziekana nr 2/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr zimowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr letni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr zimowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr letni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni

Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr zimowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

 

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2019 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2019 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 studia niestacjonarne

 Zarządzenie Dziekana nr 1/2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych I stopnia i na 3 semestrze studiów niestacjonarnych II
stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 2/2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na 1 i 2 semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2018 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia i na 3 semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2018 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych 1 i 2 semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2017 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

 

Zarządzenie Dziekana nr 3/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 3/2016 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2016 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2015/2016

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2015 harmonogram zjazdów WMiBM w roku akademickim 2015/2016

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2014 harmonogram zjazdów WMiBM w roku akademickim 2014/2015

 

Prace dyplomowe

Zadanie na pracę dyplomową inżynierską studia stacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową inżynierską studia niestacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową magisterską studia stacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową magisterską studia niestacjonarne