Organizacja roku akademickiego 2021/2022 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr letni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2022 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr letni

Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr zimowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr letni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2021 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni

Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia semestr zimowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 4/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

 

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2020 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 studia niestacjonarne

Zarządzenie Dziekana nr 1/2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2019 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2019 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 studia niestacjonarne

 Zarządzenie Dziekana nr 1/2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych I stopnia i na 3 semestrze studiów niestacjonarnych II
stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 2/2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na 1 i 2 semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2018 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I stopnia i na 3 semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2018 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych 1 i 2 semestrze studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2017 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

 

Zarządzenie Dziekana nr 3/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 3/2016 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych II stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2016 harmonogram zjazdów WMiBM na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2015/2016

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2015 harmonogram zjazdów WMiBM w roku akademickim 2015/2016

 

Zarządzenie Dziekana nr 1/2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 1/2014 harmonogram zjazdów WMiBM w roku akademickim 2014/2015

 

Prace dyplomowe

Zadanie na pracę dyplomową inżynierską studia stacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową inżynierską studia niestacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową magisterską studia stacjonarne

Zadanie na pracę dyplomową magisterską studia niestacjonarne