kierownik dziekanatu
mgr Iwona Trzeciak bud. B, pok. 10, tel. 41 34 24 420, fax: 41 34 48 698
e-mail: wmibm@tu.kielce.pl;  iwona@tu.kielce.pl

sprawy studenckie
mgr inż. Małgorzata Kozak
bud. B, pok. 13, tel. 41 34 24 492
e-mail: mkozak@tu.kielce.pl
studia I stopnia – kierunki

  • automatyka i robotyka
  • inżynieria bezpieczeństwa
mgr Marta Olczyk
bud. B, pok. 13, tel. 41 34 24 492
e-mail: molczyk@tu.kielce.pl
studia I stopnia – kierunki

  • transport
  • wzornictwo przemysłowe
mgr Ewa Myszkowska
bud. B, pok. 13, tel. 41 34 24 492
e-mail: emyszkowska@tu.kielce.pl
 studia I stopnia

  • mechanika i budowa maszyn
mgr inż. Magdalena Waszkowska

bud. B, pok. 14, tel 41 34 24 495
e-mail: mwaszkowska@tu.kielce.pl

mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył
bud. B, pok. 14, tel 41 34 24 495
e-mail: kwszedybyl@tu.kielce.pl

studia II stopnia

  • automatyka i robotyka
  • mechanika i budowa maszyn
  • transport
mgr inż. Ewelina Sierpińska
bud. B, pok. 12, tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl
studia III stopnia

dziekanat czynny dla studentów studia
stacjonarne
studia
niestacjonarne
poniedziałek 11.00-14.00 jak dla
studentów
studiów
stacjonarnych
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30

sprawy naukowe
mgr inż. Ewelina Sierpińska  bud. B, pok. 12, tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl

godziny przyjęć prodziekanów
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk bud. B pok. 24; tel. 41 34 24 497 e-mail: rjurecki@tu.kielce.pl
mechanika i budowa maszyn

transport

wtorek (studia stacjonarne)
piątek (studia niestacjonarne)
godz. 10.00 – 12.00; bud. B pok. 24
godz. 14.00 – 15.00; bud. B pok. 24
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk bud. B pok. 24; tel. 41 34 24 497 e-mail: qba@tu.kielce.pl
automatyka i robotyka
inżynieria bezpieczeństwa
wzornictwo przemysłowe
wtorek (studia stacjonarne)
piątek (studia niestacjonarne)
godz. 10.00 – 12.00; bud. B pok. 24
godz. 14.00 – 15.00; bud. B pok. 24