Zapisy na szkolenia

W ramach projektu: Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01

okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022

Bardzo prosimy uczestników kursów o wypełnieni ankiet końcowych do:
22.07.2022 do 8.00
Link: https://goo.gl/forms/Wj3PCzJWqbCyOynf2