AUTOMATYKA I ROBOTYKA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

ergonomia i BHP

fizyka techniczna

grafika inżynierska

propedeutyka automatyki

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

materiałoznawstwo

podstawy elektrotechniki

podstawy normalizacji i innowacje

2 semestr

techniki wytwarzania I

matematyka

metrologia I

mechanika ogólna

teoria sygnałów i systemów

technologie informacyjne

podstawy informatyki

podstawy elektroniki I

podstawy szybkiego prototypownia

podstawy inżynierii odwrotnej

ochrona własności intelektualnej

język obcy

3 semestr

język obcy

techniki wytwarzania II

metrologia II

techniki wytwarzania I – laboratorium

teoria sygnałów i systemów – laboratorium

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

podstawy szybkiego prototypownia – laboratorium

podstawy inżynierii odwrotnej – laboratorium

modelowanie dynamiki procesów i symulacja

podstawy elektroniki I – laboratorium

podstawy elektroniki II

układy cyfrowe i programowalne

wytrzymałość materiałów

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

programowanie w środowisku LabVIEW

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne – laboratorium

techniki wytwarzania II – laboratorium

podstawy elektroniki  II – laboratorium

podstawy robotyki

programowanie w języku C

podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych

teoria maszyn i mechanizmów

teoria regulacji I

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

wytrzymałość materiałów – laboratorium

wychowanie fizyczne

5 semestr

elementy wykonawcze automatyki

język obcy

CAD/CAM

programowanie w środowisku LabVIEW

programowanie sterowników PLC

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

teoria regulacji II

specjalności:

automatyka przemysłowa

roboty przemysłowe

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

układy mikroprocesorowe w sterowaniu

automatyka maszyn i procesów

budowa i programowanie robotów I

materiały zaawansowane

płynowe elementy automatyki

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zagadnienia dokładności pomiarowej

pomiary optyczne

podstawy zastosowań fizyki we współczesnej metrologii

6 semestr

elementy wykonawcze automatyki

elementy pomiarowe automatyki

praca przejściowa

praktyka zawodowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja technik wytwarzania

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

roboty przemysłowe

przemysłowe systemy wizualizacji i archiwizacji danych

systemy czasu rzeczywistego

projektowanie interfejsów HMI

sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej

automatyka maszyn i procesów

modelowanie i analiza układów mechatronicznych

budowa i programowanie robotów II

komputerowe wspomaganie projektowania elementów automatyki

pomiary w automatyce maszyn

układy sterowania maszyn

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zastosowanie LabVIEW w systemach pomiarowych

programowanie robotów

pomiary i sterowanie w systemach przemysłowych

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

sieci komputerowe w systemach pomiarowych

zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn

7 semestr

inżynieria jakości

praca dyplomowa inżynierska

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

przedmiot HS IIIa

przedmiot HS IIIb

seminarium dyplomowe

specjalności:

automatyka przemysłowa

bazy danych w systemach produkcyjnych

inżynieria utrzymania ruchu

bezpieczeństwo maszyn w układach automatyki

aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu
procesów

automatyka maszyn i procesów

dynamika i sterowanie maszyn i procesów I

szybkie prototypownie układów sterowania

internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

przemysłowe systemy akwizycji i wizualizacji

współrzędnościowa technika pomiarowa

pomiary wielkości geometrycznych

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

cyfrowe przetwarzanie sygnałów

identyfikacja obiektów sterowania

metody sztucznej inteligencji w układach sterowania

sterowanie procesami dyskretnymi

zaawansowane techniki programowania sterowników PLC

mechatronika

serwonapędy maszyn i urządzeń automatyki

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC

programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej

programowanie obiektowe

mikrokontrolery i komputery jednoukładowe

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

metrologia warstwy wierzchniej

pomiary dynamiki maszyn

algorytmy i struktury danych

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

2 semestr

teoria sterowania

modelowanie i symulacja II

teoria i metody optymalizacji

zintegrowane systemy robotyczne

język obcy

technika eksperymentu

projektowanie efektorów robotów

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

techniki wizyjne i przetwarzania obrazów

komputerowe systemy pomiarowe

technologia i projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

pomiarowe systemy wizyjne

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

prawne aspekty metrologii

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

projektowanie efektorów robotów

Embedded Systems

Selected Problems of Fluid Power Control System and Applications

praca dyplomowa magisterska