Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

41 34 24 420

wmibm@tu.kielce.pl


Kontakt w sprawach treści strony internetowej:

darekm@tu.kielce.pl

Mapa kampusu