INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Rysunek techniczny

Fizyka techniczna

Ekonomia

Maszynoznawstwo

Podstawy elektrotechniki

Systemy transportowe

Mechanika techniczna I

Semestr 2

Technologie informacyjne

Matematyka

Język obcy

Mechanika techniczna II

Podstawy normalizacji i innowacje

Podstawy informatyki

Materiały eksploatacyjne

Theory of machines

Materiałoznawstwo

Ochrona środowiska w transporcie

Komputerowy zapis konstrukcji

Semestr 3

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

Metrologia I

Ekonomika transportu

Podstawy elektroniki

Trwałość i niezawodność

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy techniki cieplnej

Badania operacyjne, Operational research

Materiały kompozytowe w transporcie

Praktyczne i teoretyczne aspekty formowania polimerowych struktur kompozytowych w transporcie

Podstawy nanotechnologii

Tworzywa sztuczne

Podstawy eksploatacji technicznej

Wychowanie fizyczne

Semestr 4

Język obcy

Podstawy elektroniki

Metrologia II, Metrology

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

Pojazdy samochodowe I

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Samochodowe silniki spalinowe

Podstawy diagnostyki

Wychowanie fizyczne

specjalności:

Transport Samochodowy

Podstawy biomechaniki obrażeń

Podstawy inżynierii ruchu

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych

Inteligentna infrastruktura transportu drogowego

Logistyka i Spedycja

Logistyka produkcji

Transport przesyłowy i przenośnikowy

Semestr 5

Język obcy

Podstawy automatyki

Pojazdy samochodowe II

Podstawy logistyki

Prawo transportowe

specjalności:

Transport Samochodowy

Eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Infrastruktura transportu samochodowego

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Badania środków transportu

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw

Technologia przewozów drogowych

Logistyka i Spedycja

Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

Opakowania w systemach logistycznych

Logistyka międzynarodowa

Logistyka zaopatrzenia

Semestr 6

Bezpieczeństwo transportu samochodowego

Praktyka zawodowa

Praca przejściowa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych I

specjalności:

Transport Samochodowy

Urządzenia transportu bliskiego

Badania silników spalinowych

Wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

Układy zasilania silników spalinowych

Metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Obsługa i nowoczesna diagnostyka silników

Zasady użytkowania i obsługi technicznej samochodów

Pojazdy autonomiczne

Zarządzanie środkami transportu drogowego

Logistyka i Spedycja

Logistyka odnowy systemów technicznych

Serwis pojazdów

Spedycja

Nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

Strategie łańcuchów dostaw

Semestr 7

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych II

Technologie naprawy i regeneracji

Obróbka bezubytkowa

Obróbka ubytkowa

Transport szynowy

Transport intermodalny

Innowacyjne procesy obróbki elementów pojazdów

Inżynieria jakości

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

 


STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Prawo cywilne

Prawo handlowe

Metody matematyczne w transporcie

Modelowanie procesów transportowych

Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Samochody specjalne i specjalizowane

Przewozy międzynarodowe transportem samochodowym – dostęp do rynku

Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych

Ekologia

specjalności:

Transport Samochodowy

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Technologia napraw pojazdów samochodowych

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego

Recykling pojazdów samochodowych

Technologie niskoemisyjne w silnikach spalinowych

Logistyka i Spedycja

Logistyka przemysłowa

Towaroznawstwo

Metody ilościowe w działalności przedsiębiorstwa

Semestr 2

Niezawodność systemów

Mechanika stosowana

Przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

Bezpieczeństwo transportu drogowego

Systemy teleinformatyczne w transporcie

Metody probabilistyczne w transporcie

Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

Ergonomia w transporcie

Język obcy

Praca przejściowa

specjalności:

Transport Samochodowy

Diagnostyka i sterowanie silników spalinowych (Diagnostics and control of combustion engine)

Inżynieria systemów

Biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Prawo podatkowe w działalności przedsiębiorstw transportowych

Analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej

Metody optymalizacyjne i wielokryterialne w transporcie

Logistyka i Spedycja

Infrastruktura spedycyjno – logistyczna

Metody ilościowe w logistyce

Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Global logistics

Semestr 3

Ochrona patentowa i prawo autorskie

Radiografia i tomografia komputerowa

Prawo socjalne

Historia techniki i wynalazków

Badania hałasu w transporcie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe