Opiekunowie kierunków, specjalności, lat studiów i praktyk studenckich w roku akademickim 2017/2018

 

UWAGA nowy wzór podania o powtarzanie przedmiotu od roku akad. 2016/2017

Wzory podań i druków

kierunek automatyka i robotyka

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

 kierunek inżynieria bezpieczeństwa

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek mechanika i budowa maszyn

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek transport

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek wzornictwo przemysłowe

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

podania wspólne

podanie ogólne JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński

podanie ogólne Dziekan prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk

podanie ogólne Prodziekan dr hab. inż. Izabela Krzysztofik

podanie ogólne Prodziekan dr Jakub Takosoglu

podanie wznowienie studiów

karta obiegowa

podanie o urlop dziekański Prodziekan dr hab. inż. Izabela Krzysztofik

podanie o urlop dziekański Prodziekan dr Jakub Takosoglu

Wniosek nr 1 o uzupełnienie ocen studentów przez pracowników dziekanatu

Wniosek nr 1 składany jest do 15 marca za semestr zimowy oraz do 15 października za semestr letni, wzór wypełnienia wniosku 1

Wniosek nr 2 o uzupełnienie ocen studentów przez pracowników dziekanatu

Wniosek nr 2 składany jest po 15 marca za semestr zimowy oraz po 15 października za semestr letni, wzór wypełnienia wniosku 2