Opiekunowie kierunków, specjalności, lat studiów i praktyk studenckich w roku akademickim 2023/2024

 

UWAGA nowe wzory podań od roku akad. 2019/2020

Wzory podań i druków

kierunek automatyka i robotyka

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

 kierunek inżynieria bezpieczeństwa

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek mechanika i budowa maszyn

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek transport/inżynieria środków transportu

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek wzornictwo przemysłowe

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

kierunek informatyka przemysłowa

podanie o powtarzanie przedmiotu

podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

podanie o dodatkowy termin zaliczenia

podania wspólne

podanie ogólne JM Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

podanie ogólne Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. inż Artur Maciąg  

podanie ogólne Dziekan dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk

podanie ogólne Prodziekan dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk

podanie ogólne Prodziekan dr hab. inż. Paweł Zmarzły, prof. PŚk

podanie wznowienie studiów Prodziekan dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk

podanie wznowienie studiów Prodziekan dr hab. inż. Paweł Zmarzły, prof. PŚk

karta obiegowa

podanie o urlop dziekański Prodziekan dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk

podanie o urlop dziekański Prodziekan dr hab. inż.  Paweł Zmarzły, prof. PŚk

Wniosek nr 1 o uzupełnienie ocen studentów przez pracowników dziekanatu

Wniosek nr 1 składany jest do 15 marca za semestr zimowy oraz do 15 października za semestr letni, wzór wypełnienia wniosku 1

Wniosek nr 2 o uzupełnienie ocen studentów przez pracowników dziekanatu

Wniosek nr 2 składany jest po 15 marca za semestr zimowy oraz po 15 października za semestr letni, wzór wypełnienia wniosku 2

Wniosek nr 3 o uzupełnienie ocen studentów przez pracowników dziekanatu