Dziekan
prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk

bud. pok. tel./fax email aktywność
B 9 41 34 24 420 stanczyk@tu.kielce.pl Beta dorobek

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Dyrektor Naukowy Dyscypliny bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk  B 25 41 34 24 462 pssik@tu.kielce.pl Beta dorobek

Prodziekani

 

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk  B 24 41 34 24 497 rjurecki@tu.kielce.pl Beta dorobek

 

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk  B 24 41 34 24 497 qba@tu.kielce.pl Beta dorobek