INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Rysunek techniczny

Fizyka techniczna

Maszynoznawstwo

Systemy transportowe

Mechanika techniczna I

Semestr 2

Ekonomia

Podstawy elektrotechniki

Matematyka

Język obcy

Mechanika techniczna II

Podstawy normalizacji i innowacje

Theory of machines

Technologie informacyjne

Materiałoznawstwo

Ochrona środowiska w transporcie

Komputerowy zapis konstrukcji

Semestr 3

Język obcy

Materiały eksploatacyjne

Podstawy informatyki

Metrologia I

Podstawy elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy techniki cieplnej

Podstawy logistyki

Podstawy eksploatacji technicznej

Semestr 4

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy nanotechnologii

Tworzywa sztuczne

Ekonomika transportu

Język obcy

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

Podstawy elektroniki

Prawo transportowe

Pojazdy samochodowe I

Metrologia II, Metrology

Semestr 5

Materiały kompozytowe w transporcie

Praktyczne i teoretyczne aspekty formowania polimerowych

Język obcy

Trwałość i niezawodność

Pojazdy samochodowe II

Podstawy diagnostyki

Obróbka bezubytkowa

Obróbka ubytkowa

Samochodowe silniki spalinowe

specjalności:

transport samochodowy

podstawy biomechaniki obrażeń

podstawy inżynierii ruchu

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych

inteligentna infrastruktura transportu drogowego

logistyka i spedycja

logistyka produkcji

transport przesyłowy i przenośnikowy

Semestr 6

Bezpieczeństwo transportu samochodowego

Praktyka zawodowa

Badania operacyjne, Operational research

specjalności:

transport samochodowy

Eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Infrastruktura transportu samochodowego

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

Badania środków transportu

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw

Technologia przewozów drogowych

logistyka i spedycja

Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

Opakowania w systemach logistycznych

Logistyka międzynarodowa

Logistyka zaopatrzenia

Semestr 7

Podstawy automatyki

Innowacyjne procesy obróbki elementów pojazdów

Inżynieria jakości

Praca przejściowa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych I

specjalności:

transport samochodowy

Urządzenia transportu bliskiego

Badania silników spalinowych

Wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

Układy zasilania silników spalinowych

Metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Obsługa i nowoczesna diagnostyka silników

Zasady użytkowania i obsługi technicznej samochodów

Pojazdy autonomiczne

Zarządzanie środkami transportu drogowego

logistyka i spedycja

Logistyka odnowy systemów technicznych

Serwis pojazdów

Spedycja

Nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

Strategie łańcuchów dostaw

Semestr 8

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych II

Technologie naprawy i regeneracji

Transport szynowy

Transport intermodalny

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTA PRZEDMIOTÓW

1 semestr

prawo cywilne

prawo handlowe

metody matematyczne w transporcie

modelowanie procesów transportowych

sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

diagnostyka pojazdów samochodowych

samochody specjalne i specjalizowane

przewozy międzynarodowe transportem samochodowym – dostęp do rynku

komputerowe wspomaganie procesów logistycznych

ekologia

specjalności:

transport samochodowy

elektrotechnika i elektronika samochodowa

technologia naprawy pojazdów samochodowych

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego

recykling pojazdów samochodowych

technologie niskoemisyjne w silnikach spalinowych

logistyka i spedycja

logistyka przemysłowa

towaroznawstwo

metody ilościowe w działalności przedsiębiorstw

2 semestr

niezawodność systemów

mechanika stosowana

przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

bezpieczeństwo transportu samochodowego

systemy teleinformatyczne w transporcie

metody probabilistyczne w transporcie

zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

ergonomia w transporcie

język obcy

praca przejściowa

specjalności:

transport samochodowy

diagnostyka i sterowanie silników spalinowych

inżynieria systemów

biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym

prawo podatkowe w działalności przedsiębiorstw transportowych

analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej

metody optymalizacyjne i wielokryterialne w transporcie

logistyka i spedycja

infrastruktura spedycyjno – logistyczna

metody ilościowe w logistyce

wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Global Logistics

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

radiografia i tomografia komputerowa

prawo socjalne

historia techniki i wynalazków

badania hałasu w transporcie

praca dyplomowa magisterska

seminarium dyplomowe