postępowania doktorskie

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Sebastiana Pietrali –  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski, prof. zwyczajny, Politechnika Warszawska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż Dawida Sebastiana Pietrali –  dr hab. inż.Zbigniew Kulesza, Politechnika Białostocka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida Sebastiana Pietrali

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Świderskiego –  Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus Politechnika Rzeszowska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż Jacka Świderskiego –  dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. Politechniki Krakowskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Świderskiego

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Wrzochala –  Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko  Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż Mateusza Wrzochala –  dr hab. inż. Bartosz Gapiński Politechnika Poznańska

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Wrzochala

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Szweda –  Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz,  Politechnika Częstochowska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż Bartłomieja Szweda –  dr hab. inż. Tomasz Dyl. Uniwersytet Morski w Gdyni

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Szweda

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kowalczyk –  dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak, Profesor Politechniki Poznańskiej. Politechnika Poznańska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kowalczyk –  dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski.  Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom.

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kowalczyk.

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Janus-Gałkiewicz –  dr hab. inż. Janusz German, Profesor Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Janus-Gałkiewicz –  prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.  Politechnika Wrocławska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Janus-Gałkiewicz.

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Strąk –  dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, Profesor Politechniki Koszalińskiej. Politechnika Koszalińska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Strąk –  prof. dr hab. inż.Romuald Mosdorf.  Politechnika Białostocka.

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Strąk.

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Skrzyniarza –  dr hab. inż. Janusz Cieloszyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Skrzyniarza –  prof. dr hab. inż. Józef Gawlik.  Politechnika Krakowska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Skrzyniarza.

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Pasieczyńskiego –  prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska Prodesor zwyczajny UTH Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Pasieczyńskiego –  prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO profesor zwyczajny prof. h. c. Politechnika Poznańska

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Pasieczyńskiego.

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Koziora –  prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Politechnika Krakowska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Koziora –  prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik. Politechnika Rzeszowska

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Koziora.

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Krzywickiej –  prof. dr hab. Andrzej Posmyk Politechnika Śląska

Recenzja  rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Krzywickiej –  prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba Politechnika Wrocławska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Krzywickiej –  dr hab. inż. Monika Madej. prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Krzywickiej 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Żółty – dr hab. Andrzej Kulczycki, prof. ITWL Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Żółty – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz profesor zwyczajny, Politechnika Poznańska

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Żółty 

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Banaka – dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. Politechniki Warszawskiej

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Banaka – prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa Gliwice

Streszczenia pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Banaka

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Gogolewskiego – dr hab. inż. Jan Burek prof. nadzw. Politechniki Rzeszowskiej

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Gogolewskiego – dr hab. inż. Anna Zawada Tomkiewicz prof. nadzw. Politechniki Koszalińskiej

Streszczenia pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Gogolewskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Noconia – dr hab. inż. Leszek Baranowski, prof. WAT

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Noconia – prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Noconia

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Sobolewskiego – dr hab. inż. Cezary Szczepiński, prof. PWr

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Sobolewskiego – prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Sobolewskiego

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Pawińskiej – dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak, prof. PP

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Pawińskiej – dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk, prof. nadzw. WAT

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Pawińskiej

recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Dudka – dr hab. inż. Tomasz Paczkowski

recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Dudka – dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Dudka

recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Rębosz-Kurdek – prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński czł. koresp. PAN
recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Rębosz-Kurdek -dr hab. inż. Wacław Kuś prof. Pol. Śl.
streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Rębosz-Kurdek
recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Gapińskiego prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko
recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Gapińskiego dr hab. inż. Andrzej Żak
streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Gapińskiego
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka – prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
streszczenie pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka
streszczenie pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika
recenzja pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika – dr hab inż. Andrzej Niewczas, prof. Politechniki Lubelskiej
recenzja pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika – dr hab inż. Marek Idzior, prof. Politechniki Poznańskiej
streszczenie pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
recenzja pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
recenzja pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
streszczenie pracy doktorskiej Dariusza Michalskiego
recenzja pracy doktorskiej Dariusza Michalskiego
recenzja pracy doktorskiej Dariusza Michalskiego

postępowania habilitacyjne

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego dr inż. Mirosława Gidlowskiego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Mirosława Gidlewskiego

autoreferat – dr inż. Mirosław Gidlewski

wniosek – dr inż. Mirosław Gidlewski

skład komisji habilitacyjnej – dra Mirosław Gidlewskiego

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego dr. Takosoglu

harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Jakuba Takosoglu

autoreferat – dr Jakub Takosoglu

wniosek – dr Jakub Takosoglu

skład komisji habilitacyjnej – dra Jakuba Takosoglu

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego dr Bochni

autoreferat – dr inż.Jerzy Bochnia

wniosek – dr inż Jerzy Bochnia

skład komisji habilitacyjnej

harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Bochni

autoreferat – dr inż. Bogusław Grabas
uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grabasowi
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. B. Grabasa
wniosek

uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych pani dr inż. Annie Bień.

harmonogramu postępowania habilitacyjnego dr inż. Anny Bień

autoreferat – dr inż. Anna Bień
uchwała
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram
wniosek

autoreferat – dr inż. Janusz Tuśnio
uchwała
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram
wniosek

postępowania o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 66/2019 Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Wojciechowi Żurawskiemu, prof. UTH Radom.

Uchwała nr 67/2019 Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Magdalenie Piaseckiej, prof. PŚk.

postępowania awansowe