Postępowania doktorskie

mgr inż. Jarosław Zwierzchowski

streszczenie pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
recenzja pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
recenzja pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego

mgr inż. Adam Szcześniak

recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka – prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
streszczenie pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka

mgr inż. Tomasz Ambrozik

streszczenie pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika
recenzja pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika – dr hab inż. Andrzej Niewczas, prof. Politechniki Lubelskiej
recenzja pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika – dr hab inż. Marek Idzior, prof. Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Dariusz Michalski

streszczenie pracy doktorskiej mgr inż. Dariusz Michalskiego
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Dariusz Michalskiego
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Dariusz Michalskiego

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Janusz Tuśnio

autoreferat – dr inż. Janusz Tuśnio
uchwała
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram
wniosek

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Postępowania awansowe