Katalog wyposażenia laboratoriów naukowo-badawczych i dydaktycznych Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w formacie pdf:

Katalog część I

Katalog część II

Aparatura badawcza Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn znajduje się w laboratoriach, które zlokalizowano w następujących Katedrach:

KATEDRA TECHNOLOGII MECHANICZNEJ I METROLOGII

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Laboratorium Obrabiarek Konwencjonalnych

Laboratorium Badania Łożysk

Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania

Laboratorium Systemów Pneumatronicznych LSP

Laboratorium Systemów Hydrotronicznych LSH

KATEDRA MECHANIKI

Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych,

Laboratorium Mechaniki Płynów,

Laboratorium Tribologii i Materiałów Eksploatacyjnych,

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,

Laboratorium Termodynamiki,

Laboratorium Wymiany Ciepła przy Wrzeniu

Laboratorium Tworzyw Sztucznych i Materiałów Kompozytowych,

Laboratorium Fizyki Technicznej i Mechaniki Ogólnej,

Laboratorium Nanomateriałów i Nanotechnologii.

KATEDRA TECHNIK KOMPUTEROWYCH I UZBROJENIA

Laboratorium Techniki Uzbrojenia

Laboratorium Materiałoznawstwa

Pracownia Techniki Próżniowej
Pracownia Obróbki Cieplnej
Pracownia Zgładów Metalograficznych

Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej

Laboratorium Mikroskopii Optycznej

Laboratorium Badań Nieniszczących i Makroskopowych

Laboratorium Obróbek Erozyjnych

Laboratorium Obróbek Wykończeniowych

Laboratorium Technologii Spieków

Laboratorium Odlewnictwa

Laboratorium Obróbki Plastycznej

Laboratorium Spawalnictwa

KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania

Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn

KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I TRANSPORTU

Laboratorium Samochodów i Ciągników

Ruchome Laboratorium Badań Bezpieczeństwa i Własności Dynamicznych Pojazdów Samochodowych

Ruchome Laboratorium Badań Bezpieczeństwa i Komfortu w Transporcie Zbiorowym

Laboratorium Silników Cieplnych

KATEDRA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

Laboratorium Sterowników PLC i Systemów Pomiarowych

Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki

KATEDRA INŻYNIERII EKSPLOATACJI I PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW LASEROWYCH

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej

Laboratorium Tribologii

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Laserowej Obróbki Materiałów