Katalog wyposażenia laboratoriów naukowo-badawczych i dydaktycznych Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

Laboratoria badawcze i dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

Centrum Laserowych Technologii Metali

Katedra Automatyki i Robotyki

1) Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki – badawcze (kierownik dr inż. Dawid Pietrala)

2) Laboratorium Sterowników Programowalnych – dydaktyczne (kierownik mgr inż Hubert Wiśniewski)

3) Laboratorium Badań Symulacyjnych – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Grzegorz Witkowski)

4) Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki – dydaktyczne (kierownik dr inż. Adam Szcześniak)

Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych

1) Laboratorium Laserowej Obróbki Materiałów- badawcze (kierownik dr inż. Piotr Kurp)

2) Laboratorium Badań Własności Mechanicznych Materiałów – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Krystian Mulczyk)

3) Laboratorium Tribologii – badawcze (kierownik dr inż. Dariusz Gontarski)

4) Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej- badawcze (kierownik dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk)

5) Laboratorium Inżynierii Powierzchni- badawcze (kierownik dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. PŚk)

6) Laboratorium Tribologii i Materiałów Eksploatacyjnych – badawcze (kierownik dr hab.inż. Monika Madej, prof. PŚk)
7) Laboratorium Tworzyw Sztucznych i Materiałów Kompozytowych – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Katarzyna Piotrowska)

Pozostałe katedry

Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych

1) Laboratorium Drgań i Wibroakustyki – badawcze (kierownik dr inż. Marzena Mięsikowska)

2) Laboratorium Mechaniki Płynów – dydaktyczne (kierownik dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk)

3) Laboratorium Termodynamiki – dydaktyczne (kierownik dr inż. Robert Kaniowski)

4) Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych – dydaktyczne (kierownik dr inż. Andrzej Bąkowski)

5) Laboratorium Wytrzymałości Materiałów – dydaktyczne (kierownik dr inż. Ireneusz Markiewicz)

6) Laboratorium Wymiany Ciepła przy Wrzeniu – badawcze (kierownik prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka)

7) Laboratorium Fizyki Technicznej – dydaktyczne (kierownik dr Małgorzata Błasiak)

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

1) Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Robert Pała)

2) Laboratorium Mechaniki Pękania – badawcze (kierownik dr hab. Ihor Dzioba, prof. PŚk)

3) Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Sebastian Lipiec)

4) Laboratorium Grafiki Inżynierskiej – dydaktyczne (kierownik dr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz)

Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu

1) Laboratorium Samochodów i Ciągników – badawcze (kierownik dr inż. Andrzej Zuska)

2) Ruchome Laboratorium Badań Bezpieczeństwa i Własności Dynamicznych Pojazdów

Samochodowych –dydaktyczne (kierownik dr inż. Andrzej Zuska)

3) Ruchome Laboratorium Badań Bezpieczeństwa i Komfortu w Transporcie Zbiorowym – dydaktyczne (kierownik dr inż. Andrzej Zuska)

4) Laboratorium Silników Cieplnych – badawcze (kierownik dr inż. Piotr Łagowski)

Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia

1) Laboratorium Techniki Uzbrojenia – badawcze (kierownik dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk)

2) Laboratorium Przetwarzania i Analiz Sygnałów Akustycznych – badawcze

3) Laboratorium Formowania Kompozytów – badawcze (kierownik dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. PŚk)

4) Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki II (w zakresie funkcjonalnym Pracownia Mechatroniki) – badawcze (kierownik dr hab. inż. Jakub Takosoglu, prof. PŚk)

5) Laboratorium Systemów Pneumatronicznych LSP – dydaktyczne (kierownik dr hab. inż. Jakub Takosoglu, prof. PŚk)

6) Laboratorium Systemów Hydrotronicznych LSH – dydaktyczne (kierownik dr inż. Piotr Woś)

7) Laboratorium Komputerowe – dydaktyczne (kierownik dr inż. Piotr Woś)

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii

1) Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – badawcze (kierownik dr inż. Łukasz Nowakowski)

2) Laboratorium Obrabiarek Konwencjonalnych – dydaktyczne (kierownik dr inż. Michał Skrzyniarz)

3) Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych – badawcze (kierownik dr inż. Jacek Świderski, kierownik techniczny mgr inż. Tomasz Dobrowolski)

4) Laboratorium Metrologii – dydaktyczne (kierownik dr inż. Paweł Zmarzły)

5) Laboratorium Inżynierii Jakości – dydaktyczne (kierownik dr inż. Damian Gogolewski)

6) Laboratorium Łożysk Tocznych – badawcze (kierownik dr inż. Mateusz Wrzochal)

7) Laboratorium Inżynierii Odwrotnej – dydaktyczne (kierownik dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk)

8) Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania – badawcze (kierownik dr inż. Tomasz Kozior)

9) Laboratorium Komputerowego Wspomagania Wytwarzania – dydaktyczne (kierownik dr inż. Michał Skrzyniarz)

Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych

1) Laboratorium Badań Nieniszczących i Makroskopowych – badawcze (kierownik dr inż. Tomasz Miłek)

2) Laboratorium Mikroskopii Optycznej – badawcze (kierownik dr inż. Dominik Dudek)

3) Laboratorium Obróbki Plastycznej – dydaktyczne (kierownik dr inż. Tomasz Miłek)

4) Laboratorium Obróbek Wykończeniowych – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Damian Bańkowski)

5) Laboratorium Odlewnictwa – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Tomasz Bucki)

6) Laboratorium Spawalnictwa – dydaktyczne (kierownik dr inż. Bartłomiej Szwed)

7) Laboratorium Obróbek Erozyjnych – dydaktyczne (kierownik mgr inż. Piotr Młynarczyk)

8) Laboratorium Materiałoznawstwa dydaktyczne (kierownik dr hab. inż. Marek Konieczny, prof. PŚk)

9) Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej – badawcze (kierownik dr inż. Justyna Kasińska, kierownik techniczny mgr inż. Piotr Furmańczyk)