Cele, zakres i sposób działania Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia są zgodne z Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej.

 

Zgodnie z decyzją Dziekana WMiBM z dnia 1 października 2013 r. został powołany na Wydziale Zespół ds. Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzą:

 • przewodniczący – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia,
 • przedstawiciele jednostek organizacyjnych, będący koordynatorami ds. Jakości Kształcenia na prowadzonych kierunkach (MiBM, AiR, T, IB oraz WP
 • przedstawiciel doktorantów,
 • przedstawiciel studentów.

 

Zasadniczymi celami Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia są:

 •  stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia,
 •  podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 •  tworzenie i rozwijanie związków Wydziału z jego otoczeniem poprzez promowanie działań projakościowych.

 

W zakres działania Systemu wchodzą:

 •   stałe doskonalenie jakości procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji,
 •   prowadzenie efektywnej polityki kadrowej,
 •   wspieranie innowacji dydaktycznych,
 •   monitorowanie liczebności studentów na kierunkach studiów.

 

Sposób działania Systemu polega na:

 •    monitorowaniu i doskonaleniu procesu realizacji standardów akademickich,
 •    monitorowaniu i ocenie procesu nauczania,
 •    monitorowaniu i ocenie jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 •    monitorowaniu i ocenie warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 •    ocenie warunków studiowania,
 •    ocenie dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk

 

Załącznik:

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia