kierownik dziekanatu
mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył bud. B, pok. 10, tel. 41 34 24 420, fax: 41 34 48 698
e-mail: wmibm@tu.kielce.pl;

 


 

sprawy studenckie
mgr inż. Małgorzata Kozak
bud. B, pok. 13, tel. 41 34 24 492
e-mail: mkozak@tu.kielce.pl
studia I I II stopnia – kierunki

  • automatyka i robotyka

studia I stopnia – kierunki

  • inżynieria bezpieczeństwa
  • informatyka przemysłowa

studia II stopnia – kierunki

  • inżynieria środków transportu
mgr Ewa Myszkowska
bud. B, pok. 13, tel. 41 34 24 492
e-mail: emyszkowska@tu.kielce.pl
studia I I II stopnia – kierunki

  • mechanika i budowa maszyn

studia I stopnia- kierunki

  • mechanical engineering
  • transport/inżynieria środków transportu
  • wzornictwo przemysłowe

 

mgr inż. Ewelina Sierpińska
bud. B, pok. 12, tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl
studia III stopnia

 

dziekanat czynny dla studentów studia
stacjonarne
studia
niestacjonarne
poniedziałek 11.00-14.00 jak dla
studentów
studiów
stacjonarnych
wtorek 11.00-14.00
środa nieczynny
czwartek 11.00-14.00
piątek 11.00-14.00
w dniach zjazdów: 15.00 – 17.00
sobota / w dniach zjazdów: 8.30 – 11.30

 

sprawy naukowe
mgr inż. Ewelina Sierpińska  bud. B, pok. 12, tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl

 

godziny przyjęć prodziekanów
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk
bud. B pok. 24, tel. 41 34 24 497
e-mail: prodziekan1@tu.kielce.pl
mechanika i budowa maszyn

transport

informatyka przemysłowa

poniedziałek (studia stacjonarne)
piątek (studia niestacjonarne)
godz. 10.00 – 12.00; bud. B pok. 24
godz. 14.00 – 15.00; bud. B pok. 24
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. inż. Paweł Zmarzły

bud. B, pok. 24, tel. 41 34 24 497
e-mail: prodziekan2@tu.kielce.pl
automatyka i robotyka

inżynieria bezpieczeństwa
wzornictwo przemysłowe

poniedziałek (studia stacjonarne)
piątek (studia niestacjonarne)
godz. 10.00 – 12.00; bud. B pok. 24
godz. 14.00 – 15.00; bud. B pok. 24