INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Podstawy rysunku technicznego

Przedmiot HS I

Przedmiot HS I

Fizyka techniczna

Programowanie w języku C

Technologie informacyjne

Podstawy normalizacji i innowacje

Semestr 2

Elementy logiki matematycznej i dyskretnej

Język obcy

Aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

Systemy operacyjne

Teoria algorytmów i struktury danych

Zaawansowane technologie informacyjne

Programowanie w środowisku Matlab

Mechanika ogólna

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

Semestr 3

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Programowanie obiektowe

Programowanie procesów logistycznych w przemyśle

Bazy danych

Sieci komputerowe

Wytrzymałość materiałów

Wprowadzenie do szybkiego prototypowania

Podstawy nanotechnologii

Wentylacja i klimatyzacja obiektów przemysłowych

Aplikacje komputerowe w pracy inżyniera

Semestr 4

Język obcy

Komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

Bezpieczeństwo w sieci

Komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej

Mikro/nanotechnika

Instalacje cieplno-przepływowe

Grafika komputerowa

Podstawy technologii wytwarzania

Język skryptowy

Podstawy automatyki

Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn

Semestr 5

Język obcy

Programowanie aplikacji mobilnych

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

Projektowanie relacyjnych baz danych

Programowanie sterowników PLC

Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Technologie zaawansowane w budowie maszyn

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Diagnostyka i monitorowanie procesów obróbki

Modelowanie i symulacja komputerowa

programowanie procesów technologicznych

Programowanie i obsługa sterowania CNC I

Programowanie systemów do obróbki laserowej

Semestr 6

Programowanie robotów

Programowanie rozproszone i współbieżne

Systemy czasu rzeczywistego

Praktyka zawodowa

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Wprowadzenie do systemu Ansys

Zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu procesów przemysłowych

Przetworniki i komputerowe systemy pomiarowe

Wizualizacja pracy maszyn i urządzeń

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii OP

Programowanie obrabiarek do mikroobróbki laserowej

Programowanie i obsługa sterowania CNC II

Aplikacje komputerowe w robotyzacji i automatyzacji produkcji

Semestr 7

Programowanie w środowisku LabView

Sieci neuronowe i głębokie uczenie

Praca przejściowa

specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Komputerowa analiza zjawisk fizycznych w Ansys

Bazodanowe aplikacje internetowe

Administracja systemami komputerowymi

Symulacja parametrów eksploatacyjnych pojazdów

Sieci przemysłowe

Komputerowa diagnostyka maszyn technologicznych

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

Komputerowa symulacja procesów formowania kompozytów

Oprogramowanie użytkowe w budowie maszyn

Programowanie procesów obróbki laserowej i plazmowej

Programowanie i symulacja numeryczna procesów spawalniczych

Nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej

Semestr 8

Inżynieria jakości

Przedmiot HS II

Przedmiot HS II

Przedmiot HS III

Przedmiot HS III

Układy mechatroniczne

Przemysłowe projektowanie inżynierskie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe