Uwaga!!! Obowiązuje od  12 października 2018 r.

                                                                                  (aktualizacja: 2 X 2018r.).

Dodatkowe zjazdy na studiach II stopnia semestr I  


plany zajęć studia I stopnia

kierunek automatyka i robotyka

2018_AiR_N1_sem_1 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)
2018_AiR_N1_sem_3 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)
2018_AiR_N1_sem_5 (aktualizacja 2 październik 2018 r. )
2018_AiR_N1_sem_7 (aktualizacja 10 X 2018 r. – zmiana prowadzących zajęcia)

kierunek mechanika i budowa maszyn

2018_MiBM_N1_sem_1 (aktualizacja 10 X 2018 r. – zmiana prowadzących zajęcia)

2018_MiBM_N1_sem_3 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)
2018_MiBM_N1_sem_5 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)

2018_MiBM_N1_sem_7 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)

 

kierunek transport

2018_TRA_N1_sem_1 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)
2018_TRA_N1_sem_3 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)
2018_TRA_N1_sem_5 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)

2018_TRA_N1_sem_7 (aktualizacja 2 październik 2018 r.)


plany zajęć studia II stopnia

kierunek automatyka i robotyka

2018_MiBM_N2_sem_1_AiR (uwaga: 9 zjazdów! Nowe terminy zjazdów – zmiana prowadzących zajęcia)

2018_MiBM_N2_sem_3_AiR (aktualizacja 2 październik 2018 r.).

kierunek mechanika i budowa maszyn

2018_MiBM_N2_sem_1_MiBM (uwaga: 9 zjazdów! Nowe terminy zjazdów)

2018_MiBM_N2_sem_3_KWW (aktualizacja 2 październik 2018 r.)

kierunek transport

2018_MiBM_N2_sem_1_TRA (uwaga: 9 zjazdów! Nowe terminy zjazdów)