Uwaga!!! 

Obowiązuje od  9 Października 2020 r. – II stopień

Obowiązuje od  16 Października 2020 r. – I stopień

 

                                               (aktualizacja: 22 X 2020 r.)!!!

Studia I stopnia – 10 zjazdów (I zjazd 16-18 X 2020 r.)

Studia II stopnia – 12 zjazdów (I zjazd 9-11 X 2020 r.)

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia


plany zajęć studia I stopnia

kierunek automatyka i robotyka

2020_AiR_N1_sem_1 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_AiR_N1_sem_3 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_AiR_N1_sem_5 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_AiR_N1_sem_7 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

kierunek mechanika i budowa maszyn

2020_MiBM_N1_sem_1 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_MiBM_N1_sem_3 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_MiBM_N1_sem_5 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_MiBM_N1_sem_7 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

kierunek transport

2020_TRA_N1_sem_3 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_TRA_N1_sem_5 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_TRA_N1_sem_7 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

                                                                                      kierunek inżynieria środków transportu

2020_IST_N1_sem_1 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

                                                                          kierunek informatyka przemysłowa

2020_IP_N1_sem_1 (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

 


plany zajęć studia II stopnia

kierunek automatyka i robotyka

INFORMACJE O DOSTĘPIE DO WYKŁADÓW ZDALNYCH

dane do logowania – 1 semestr

2020_MiBM_ N2_ sem_1_AiR (aktualizacja: 22 październik 2020r.)

2020_MiBM_N2_sem_3_AiR ( aktualizacja: 22 październik 2020r.)

 

kierunek mechanika i budowa maszyn

INFORMACJE O DOSTĘPIE DO WYKŁADÓW ZDALNYCH

dane do logowania – 1 semestr

2020_MiBM_N2_sem_1_MiBM (aktualizacja: 22 X 2020r.)

2020_MiBM_N2_sem_3_MiBM (aktualizacja: 22 X 2020r.)

kierunek inżynieria środków transportu

INFORMACJE O DOSTĘPIE DO WYKŁADÓW ZDALNYCH

dane do logowania – 1 semestr

2020_MiBM_N2_sem_1_IST (aktualizacja: 22 październik 2020r.)