Uwaga!!! Obowiązuje od  22 LUTY 2019 r.

                                                                                  (aktualizacja: 8 II 2019r.).

Dodatkowe zjazdy na studiach II stopnia   


plany zajęć studia I stopnia

kierunek automatyka i robotyka

2018_AiR_N1_sem_1 ()

2019_AiR_N1_sem_2 (Obowiązuje od 19 marzec 2019 r.)

2018_AiR_N1_sem_3 ()

2019_AiR_N1_sem_4 (Obowiązuje od  5 marzec 2019 r.)

2018_AiR_N1_sem_5 ( )

2019_AiR_N1_sem_6 (Obowiązuje od 22 luty 2019 r.)

2018_AiR_N1_sem_7 ()

2019_AiR_N1_sem_8 (Obowiązuje od 22 marzec 2019 r.)

kierunek mechanika i budowa maszyn

2018_MiBM_N1_sem_1 ()

2019_MiBM_N1_sem_2 (Obowiązuje od 22 luty 2019 r.)

2018_MiBM_N1_sem_3 ()

2019_MiBM_N1_sem_4 (RTM – grupa wyrównawcza)

2018_MiBM_N1_sem_5 ()

2019_MiBM_N1_sem_6 (RTM – grupa wyrównawcza)

2018_MiBM_N1_sem_7 ()

2019_MiBM_N1_sem_8 (RTM – grupa wyrównawcza)

kierunek transport

2018_TRA_N1_sem_1 ()

2019_TRA_N1_sem_2 (Aktualizacja 5 marzec 2019 r.)
2018_TRA_N1_sem_3 ()

2019_TRA_N1_sem_4 (Aktualizacja 19 marzec 2019 r.)
2018_TRA_N1_sem_5 ()

2019_TRA_N1_sem_6 (Aktualizacja 25 luty 2019 r.)

2018_TRA_N1_sem_7 ()

2019_TRA_N1_sem_8 (Aktualizacja od 20 luty 2019 r.)


plany zajęć studia II stopnia

kierunek automatyka i robotyka

2018_MiBM_N2_sem_1_AiR ( )

2019_MiBM_N2_sem_2_AiR (Obowiązuje od 22 luty 2019 r.)

2018_MiBM_N2_sem_3_AiR ()

kierunek mechanika i budowa maszyn

2018_MiBM_N2_sem_1_MiBM ()

2019_MiBM_N2_sem_2_MiBM (Aktualizacja od 20 luty 2019 r.)

2018_MiBM_N2_sem_3_KWW ()

kierunek transport

2018_MiBM_N2_sem_1_TRA ()

2019_MiBM_N2_sem_2_TRA (Obowiązuje od 5 marzec 2019 r.)