MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (2019 – 2020)

studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczne

ergonomia i BHP

rysunek techniczny

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

technologie informacyjne

podstawy elektrotechniki

podstawy normalizacji i innowacje

maszynoznawstwo

2 semestr

matematyka

język obcy

mechanika ogólna I

technika samochodowa

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

podstawy elektroniki

metaloznawstwo I

podstawy szybkiego prototypowania

podstawy inżynierii odwrotnej

mikro/nanotechnika

podstawy nanotechnologii

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

rysunek techniczny maszynowy

3 semestr

ochrona własności intelektualnej

język obcy

metrologia I

podstawy informatyki

wytrzymałość materiałów

mechanika ogólna II

komputerowy zapis konstrukcji

metaloznawstwo II

techniki laserowe

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn I

podstawy obróbki ubytkowej

technologia budowy maszyn

metrologia II, Metrology

teoria maszyn i mechanizmów

podstawy automatyki

mechanika płynów

wychowanie fizyczne

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

diagnostyka maszyn górniczych

geologia, mineralogia i petrografia

maszyny do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

krystalografia

spawalnictwo I

komputerowe wspomaganie wytwarzania

podstawy programowania CNC

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe I, Laser material processing

podstawy konstrukcji systemów laserowych

samochody i ciągniki

samochodowe silniki spalinowe I

budowa samochodów i ciągników I

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

maszyny i urządzenia hydrauliczne

maszyny i urządzenia pneumatyczne

eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

uzbrojenie i techniki informatyczne

wytwarzanie struktur kompozytowych w uzbrojeniu

analiza sygnałów akustycznych w układach uzbrojenia

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie form przemysłowych I

rysunek odręczny I

5 semestr

język obcy

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

podstawy konstrukcji maszyn II

komputerowe wspomaganie projektowania I

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

zużycie w eksploatacji maszyn górniczych

podstawy logistyki

eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych

bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych

przeróbka i wykorzystanie surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

spawalnictwo II

mikroskopia optyczna i elektronowa

obróbki wykończeniowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

obróbka skrawaniem

budowa obrabiarek i maszyn CNC

obróbka plastyczna

podstawy projektowania obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

plazmowe technologie przemysłowe

modelowanie procesów obróbki laserowej

promieniowanie świetlne

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników II

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

samochodowe silniki spalinowe II

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych II

programowanie robotów przemysłowych

sterowniki cyfrowe i sieci przemysłowe

Efektywna praca w programie CAD

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

napędy płynowe w maszynach technologicznych

napędy płynowe w środkach transportu

podstawy teoretyczne napędów płynowych

bezpieczeństwo napędów płynowych

obliczanie i projektowanie napędów płynowych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka wewnętrzna

technologia amunicji i zapalników

pomiary w technice uzbrojenia

budowa amunicji i zapalników

modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie form przemysłowych II

rysunek odręczny II

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

inżynieria odwrotna

projektowanie specjalistyczne I

KWPT z elementami wzornictwa przemysłowego

6 semestr

podstawy konstrukcji maszyn III

termodynamika I

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria systemów

regeneracja i remonty maszyn górniczych

geotechnika

technologie wiertnicze

automatyzacja procesów w górnictwie

projektowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych

logistyka w górnictwie

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

inżynieria warstwy wierzchniej

konstrukcje spawane

stale konstrukcyjne

stopy żelaza

maszyny i urządzenia spawalnicze

stopy metali nieżelaznych

komputerowe wspomaganie wytwarzania

metrologia produkcyjna

podstawy CAD/CAM

narzędzia skrawające

technologie zaawansowane

maszyny technologiczne do obróbki plastycznej

wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe II

wprowadzenie do programowania systemów do obróbki laserowej i plazmowej

mikroobróbka laserowa

projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej

podstawy konstrukcji systemów plazmowych

samochody i ciągniki

pojazdy elektryczne i hybrydowe

paliwa konwencjonalne i alternatywne w motoryzacji

eksploatacja pojazdów samochodowych

technologia napraw pojazdów samochodowych

podstawy badań pojazdów samochodowych

motoryzacyjne zagrożenie środowiska

podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych

systemy CAD/CAE

komputerowe wspomaganie projektowania II

komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

modelowanie układów dynamicznych

unix i sieci komputerowe

programowanie internetowe, Web programming

programowanie w VBA

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych

sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych

modelowanie i symulacja układów płynowych

diagnostyka napędów płynowych

manipulatory z napędami płynowymi

płynowe elementy i układy automatyki

uzbrojenie i techniki informatyczne

badania symulacyjne broni i amunicji

podstawy budowy broni

budowa i sterowanie bronią precyzyjnego rażenia

podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu

balistyka zewnętrzna

innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia

wibroizolacja układów uzbrojenia

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie produktu

grafika komputerowa

zaawansowane technologie wytwarzania

projektowanie specjalistyczne II

technologie szybkiego prototypowania

techniki komputerowe we wzornictwie przemysłowym

optymalizacja w projektowaniu

podstawy działań wizualnych

współrzędnościowa technika pomiarowa

7 semestr

inżynieria jakości

Przedmiot HS IIa

Przedmiot HS IIb

Przedmiot HS IIIa

Przedmiot HS IIIb

podstawy mechatroniki

zarządzanie środowiskiem i ekologia

termodynamika II

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

maszyny cieplno-przepływowe