Wzornictwo przemysłowe

Studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

akademickie dobre wychowanie

algebra liniowa

analiza matematyczna

ergonomia i BHP

ochrona środowiska kulturowego

historia muzyki

instrumentoznawstwo

ochrona własności intelektualnej

rysunek techniczny

fizyka

geometria wykreślna

ochrona zabytków

historia sztuki, architektury i wzornictwa

maszynoznawstwo

rysunek odręczny

szkolenie BHP

techniki informacyjne

2 semestr

historia sztuki, architektury i wzornictwa

matematyka

mechanika ogólna

modelowanie 3D

materiałoznawstwo

podstawy normalizacji

podstawy projektowania form przemysłowych

rysunek odręczny

techniki wytwarzania

tworzywa sztuczne i kompozyty

język angielski

3 semestr

działania wizualne 2D – malarstwo

działania wizualne 3D – rzeźba

historia architektury powszechnej

metrologia

ochrona własności intelektualnej

projektowanie mechatroniczne

podstawy projektowania form przemysłowych

rysunek odręczny

techniki wytwarzania

wychowanie fizyczne

wytrzymałość materiałów

język angielski

4 semestr

historia architektury polskiej

historia malarstwa i rzeźby

komputerowy zapis konstrukcji

modelowanie i budowa maszyn

mechanika płynów

podstawy elektrotechniki i elektroniki

podstawy konstrukcji maszyn

projektowanie komunikacji wizualnej

projektowanie wnętrz

rysunek odręczny

techniki komputerowe w projektowaniu

towaroznawstwo materiałów niemetalowych

wychowanie fizyczne

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

praktyka zawodowa

język angielski

5 semestr

termodynamika

komputerowe wspomaganie projektowania

projektowanie przestrzenne

grafika komputerowa

projektowanie specjalistyczne – projektowanie mebla

badania nieniszczące połączeń spawanych

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

język angielski

specjalności

inżynieria wzornictwa przemysłowego

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych z elementami wzornictwa przemysłowego

technologia budowy maszyn

współrzędnościowa technika pomiarowa

podstawy projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej

projektowanie form przemysłowych

zaawansowane systemy CAD

automatyzacja w systemach CAD

zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu

zaawansowane techniki komunikacji wizualnej

metody komputerowe w mechanice

6 semestr

grafika komputerowa

podstawy inżynierii odwrotnej

projektowanie produktu

podstawy marketingu

projektowanie specjalistyczne – projektowanie urządzeń technicznych

inżynieria jakości

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

inżynieria powierzchni

akademickie dobre wychowanie

praca przejściowa

specjalności

inżynieria wzornictwa przemysłowego

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania (CAD/CAM)

obrabiarki sterowane numerycznie

zaawansowane techniki wytwarzania nowych wzorów przemysłowych

zaawansowane metody modelowania i wizualizacji urządzeń technicznych

zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń

projektowanie form przemysłowych

technologie szybkiego prototypownia

technologie wykończeniowe we wzornictwie przemysłowym

zintegrowane systemy projektowania

makietowanie i budowa modeli fizycznych

zaawansowane zagadnienia w projektowaniu form przemysłowych

7 semestr

etyka zawodu inżyniera wzornictwa

podstawy działań wizualnych

seminarium dyplomowe

historia nauki i techniki

praca dyplomowa

fotografia i cyfrowa obróbka obrazu

ekonomika przedsiębiorstw

historia motoryzacji z ujęciem wzornictwa przemysłowego