postępowania doktorskie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Żółty – dr hab. Andrzej Kulczycki, prof. ITWL,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Żółty – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz profesor zwyczajny, Politechnika Poznańska

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Żółty 

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Banaka – dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. Politechniki Warszawskiej

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Banaka – prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa Gliwice

Streszczenia pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Banaka

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Gogolewskiego – dr hab. inż. Jan Burek prof. nadzw. Politechniki Rzeszowskiej

Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Gogolewskiego – dr hab. inż. Anna Zawada Tomkiewicz prof. nadzw. Politechniki Koszalińskiej

Streszczenia pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Gogolewskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Noconia – dr hab. inż. Leszek Baranowski, prof. WAT

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Noconia – prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Noconia

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Sobolewskiego – dr hab. inż. Cezary Szczepiński, prof. PWr

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Sobolewskiego – prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Sobolewskiego

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Pawińskiej – dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak, prof. PP

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Pawińskiej – dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk, prof. nadzw. WAT

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Pawińskiej

recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Dudka – dr hab. inż. Tomasz Paczkowski

recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Dudka – dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski

streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Dudka

recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Rębosz-Kurdek – prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński czł. koresp. PAN
recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Rębosz-Kurdek -dr hab. inż. Wacław Kuś prof. Pol. Śl.
streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Rębosz-Kurdek
recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Gapińskiego prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko
recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Gapińskiego dr hab. inż. Andrzej Żak
streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Gapińskiego
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka – prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
streszczenie pracy doktorskiej mgr inż. Adama Szcześniaka
streszczenie pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika
recenzja pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika – dr hab inż. Andrzej Niewczas, prof. Politechniki Lubelskiej
recenzja pracy doktorskiej Tomasza Ambrozika – dr hab inż. Marek Idzior, prof. Politechniki Poznańskiej
streszczenie pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
recenzja pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
recenzja pracy doktorskiej Jarosława Zwierzchowskiego
streszczenie pracy doktorskiej Dariusza Michalskiego
recenzja pracy doktorskiej Dariusza Michalskiego
recenzja pracy doktorskiej Dariusza Michalskiego

postępowania habilitacyjne
autoreferat – dr inż. Janusz Tuśnio
uchwała
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram
wniosek

postępowania awansowe