Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

akademickie dobre wychowanie

chemia techniczna

elektrotechnika

elementy prawa gospodarczego

ergonomia i BHP

fizyka

grafika inżynierska z elementami rysunku technicznego

Introduction to Technical English

ochrona własności intelektualnej

podstawy ekonomii

podstawy coachingu i autoprezentacja

psychologia pracy

2 semestr

język angielski

metaloznawstwo

matematyka

mechanika ogólna

podstawy normalizacji

systemy bezpieczeństwa

skutki zagrożeń chemicznych

technologie informacyjne

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

3 semestr

inżynieria eksploatacji

język angielski

metrologia

materiały eksploatacyjne

ochrona własności intelektualnej

podstawy elektroniki

podstawy informatyki

promieniowanie optyczne zagrożenia

podstawy techniki cieplnej

wychowanie fizyczne

wytrzymałość materiałów

4 semestr

bezpieczeństwo transportu samochodowego

czynniki i skutki zagrożeń akustycznych

drgania mechaniczne – zagrożenia i profilaktyka

język angielski

materiały eksploatacyjne

mechanika płynów

metodyka prac służb BHP

monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa

podstawy elektroniki – laboratorium

podstawy konstrukcji maszyn

Theory of Machines

wychowanie fizyczne

5 semestr

analiza ryzyka

ekologia i zarządzanie środowiskiem

język angielski

podstawy automatyki

środki bezpieczeństwa i ochrony

skutki zagrożeń biologicznych

skutki zagrożeń elektrycznych

skutki zagrożeń pożarowych

Specjalności:

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo systemów i instalacji przemysłowych

bezpieczeństwo w obróbce materiałów

defektoskopia

interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

balistyka wewnętrzna

środki indywidualnej ochrony

zarys budowy broni i amunicji

zasady użytkowania broni i amunicji

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

hałas i drgania maszyn

pomiary parametrów technicznych

techniczne środki ochronne

układy sterowania maszyn i urządzeń

6 semestr

akademickie dobre wychowanie

bezpieczeństwo transportu wewnętrznego

diagnostyka maszyn

praca przejściowa

praktyka zawodowa

ratownictwo techniczne i medyczne

Specjalności:

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo pracy z urządzeniami laserowymi i plazmowymi

bezpieczeństwo transportu samochodowego

bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń mechanicznych i instalacji inżynierskich

wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

zagrożenia promieniowaniem przenikliwym

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

badania mechanoskopijne

bezpieczeństwo obiektów publicznych

balistyka zewnętrzna

metody diagnostyczne w technice uzbrojenia

technologia broni i amunicji

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

bezpieczeństwo instalacji przemysłowych

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

bezpieczeństwo systemów sterowania

systemy kontrolno-pomiarowe

7 semestr

jak uruchomić własny biznes

negocjacje

podstawy organizacji i zarządzania

historia muzyki

instrumentoznawstwo

inżynieria jakości

maszyny i systemy produkcyjne

praca dyplomowa

podstawy mechatroniki

seminarium dyplomowe