Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

akademickie dobre wychowanie

algebra liniowa

analiza matematyczna

elektrotechnika

ergonomia i BHP

fizyka

grafika inżynierska

podstawy ekonomii

introduction to technical english

ochrona własności intelektualnej

propedeutyka automatyki

podstawy coachingu i autoprezentacja

2 semestr

język angielski

materiałoznawstwo

matematyka

mechanika ogólna

obróbka bezubytkowa

podstawy elektroniki

podstawy normalizacji

technologie informacyjne

teoria sygnałów i systemów

3 semestr

język angielski

metrologia

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

obróbka bezubytkowa

obróbka ubytkowa

ochrona własności intelektualnej

podstawy elektroniki laboratorium

podstawy elektroniki

podstawy informatyki

teoria sygnałów i systemów

wychowanie fizyczne

wytrzymałość materiałów

4 semestr

język angielski

metrologia

modelowanie dynamiki procesów i symulacja

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

obróbka ubytkowa

podstawy elektroniki – laboratorium

podstawy konstrukcji maszyn

programowanie w języku C

teoria maszyn i mechanizmów

teoria regulacji

wytrzymałość materiałów – laboratorium

wychowanie fizyczne

5 semestr

układy cyfrowe i mikroprocesorowe

teoria regulacji

sterowniki PLC i regulatory cyfrowe

podstawy robotyki

podstawy konstrukcji maszyn

podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych

elementy wykonawcze automatyki

CAD/CAM

język angielski

6 semestr

elementy pomiarowe automatyki

elementy wykonawcze automatyki

praca przejściowa

praktyka zawodowa

akademickie dobre wychowanie

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja technik wytwarzania

przemysłowe systemy wizualizacji i archiwizacji danych SCADA/HMI

roboty przemysłowe

sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej

systemy czasu rzeczywistego

sterowanie obiektami mobilnymi

areomechanika obiektów latających

podstawy budowy i regulacji napędów obiektów latających

pomiary w obiektach mobilnych

roboty mobilne

7 semestr

jak uruchomić własny biznes

podstawy organizacji i zarządzania

historia muzyki

instrumentoznawstwo

inżynieria jakości

praca dyplomowa inżynierska

seminarium dyplomowe

negocjacje

specjalności:

automatyka przemysłowa

aplikacje internetowe w sterowaniu i monitorowaniu procesów

bazy danych w systemach produkcyjnych

roboty przemysłowe

sterowanie obiektami mobilnymi

automatyka układów obserwacyjnych i śledzących

budowa dynamika i sterowanie obiektami latającymi

systemy naprowadzania obiektów latających

 

studia stacjonarne II stopnia

1 semestr

cyfrowe przetwarzanie sygnałów

identyfikacja obiektów sterowania

metody sztucznej inteligencji w układach sterowania

podstawy mechatroniki

sterowanie procesami dyskretnymi

wychowanie fizyczne

zaawansowane techniki programowania sterowników PLC

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC

architektura, programowanie i zastosowanie mikrokontrolerów

programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej

programowanie obiektowe

sterowanie obiektami mobilnymi

elementy optoelektroniki układów mechatronicznych

sterowanie i wibroizolacja mobilnych obiektów naziemnych

symulacja numeryczna układów mechatronicznych

2 semestr

język angielski

modelowanie i symulacja

praca przejściowa

teoria i metody optymalizacji

teoria sterowania

wprowadzenie do techniki eksperymentu

specjalności:

automatyka przemysłowa

komputerowe systemy pomiarowe

technologia i projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych

techniki wizyjne i przetwarzania obrazów

sterowanie obiektami mobilnymi

giroskopowe układy mechatroniczne

nawigacja bezzałogowych obiektów latających

projektowanie i badania symulacyjne obiektów latających

3 semestr

psychologia społeczna

historia techniki i wynalazków

ochrona patentowa i prawo autorskie

praca dyplomowa magisterska

seminarium dyplomowe

wybrane problemy teorii i aplikacji sterowania