Transport

 

studia niestacjonarne I stopnia

1 semestr

analiza matematyczna

algebra liniowa

ekonomia

elektrotechnika

ergonomia i BHP

fizyka

mechanika techniczna

ochrona własności intelektualnej

akademickie dobre wychowanie

2 semestr

matematyka

materiałoznawstwo

mechanika techniczna

podstawy normalizacji

rysunek techniczny

systemy transportowe

technologie informacyjne

język angielski

3 semestr

badania operacyjne

ekonomika transportu

metrologia

ochrona własności intelektualnej

podstawy techniki cieplnej

podstawy informatyki

wychowanie fizyczne

język angielski

4 semestr

język angielski

samochodowe silniki spalinowe

podstawy elektroniki

podstawy konstrukcji maszyn

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

metrologia

komputerowy zapis konstrukcji

wychowanie fizyczne

5 semestr

język angielski

trwałość i niezawodność

prawo transportowe

pojazdy samochodowe

podstawy elektroniki – laboratorium

podstawy eksploatacji technicznej

podstawy automatyki

ochrona środowiska w transporcie

napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

6 semestr

podstawy logistyki

praktyka zawodowa

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych

pojazdy samochodowe

logistyka i spedycja

opakowania w systemach logistycznych

nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

logistyka odnowy systemów technicznych

transport samochodowy

eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

podstawy inżynierii ruchu

urządzania transportu bliskiego

7 semestr

akademickie dobre wychowanie

bezpieczeństwo transportu samochodowego

praca przejściowa

technologie naprawy i regeneracji

logistyka i spedycja

logistyka międzynarodowa

logistyka zaopatrzenia

nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

serwis pojazdów

spedycja

transport samochodowy

badania silników spalinowych

infrastruktura transportu

metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

8 semestr

inżynieria jakości

obróbka bezubytkowa

obróbka ubytkowa

paliwa konwencjonalne i alternatywne stosowane w transporcie

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

transport szynowy

układy zasilania paliwami ciekłymi i gazowymi silników spalinowych