Transport

studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

akademickie dobre wychowanie

algebra liniowa

analiza matematyczna

ekonomia

ergonomia i BHP

elektrotechnika

fizyka

mechanika techniczna

ochrona własności intelektualnej

rysunek techniczny

2 semestr

język angielski

komputerowy zapis konstrukcji

matematyka

materiałoznawstwo

mechanika techniczna

ochrona środowiska w transporcie

podstawy normalizacji

systemy transportowe

technologie informacyjne

3 semestr

badania operacyjne

ekonomika transportu

język angielski

metrologia

materiały eksploatacyjne

ochrona własności intelektualnej

podstawy elektroniki

podstawy eksploatacji technicznej

podstawy informatyki

podstawy techniki cieplnej

wychowanie fizyczne

4 semestr

język angielski

metrologia

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

podstawy automatyki

podstawy elektroniki – laboratorium

podstawy konstrukcji maszyn

pojazdy samochodowe

samochodowe silniki spalinowe

trwałość i niezawodność

wychowanie fizyczne

5 semestr

język angielski

napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

podstawy logistyki

pojazdy samochodowe

prawo transportowe

logistyka i spedycja

logistyka odnowy systemów technicznych

nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

opakowania w systemach logistycznych

transport samochodowy

eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

podstawy inżynierii ruchu

urządzenia transportu bliskiego

6 semestr

akademickie dobre wychowanie

bezpieczeństwo transportu samochodowego

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych

praca przejściowa

praktyka zawodowa

logistyka i spedycja

logistyka międzynarodowa

logistyka zaopatrzenia

nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

spedycja

serwis pojazdów

transport samochodowy

badania silników spalinowych

infrastruktura transportu samochodowego

metody pracy rzeczoznawcy samochodowego

wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

7 semestr

inżynieria jakości

obróbka bezubytkowa

obróbka ubytkowa

praca dyplomowa

paliwa konwencjonalne i alternatywne stosowane w transporcie

seminarium dyplomowe

technologie naprawy i regeneracji

transport szynowy

układy zasilania paliwami ciekłymi  i gazowymi silników spalinowych

 

studia stacjonarne II stopnia

1 semestr

diagnostyka pojazdów samochodowych

ekologia

matematyka stosowana

metody matematyczne w transporcie

modelowanie procesów transportowych

sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

samochody specjalne i specjalizowane

przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

transport intermodalny

wychowanie fizyczne

prawo cywilne

prawo handlowe

logistyka i spedycja

logistyka przemysłowa

metody ilościowe w działalności przedsiębiorstw

transport samochodowy

technologia naprawy pojazdów samochodowych

elektrotechnika i elektronika samochodowa

2 semestr

bezpieczeństwo transportu samochodowego

mechanika stosowana

niezawodność systemów

systemy teleinformatyczne w transporcie

zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

ergonomia w transporcie

inżynieria systemów

metody probabilistyczne w transporcie

język angielski

logistyka i spedycja

global logistics

infrastruktura spedycyjno – logistyczna

metody ilościowe w logistyce

wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

niezawodność systemów

praca przejściowa

transport samochodowy

biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

diagnostyka i sterowanie silników spalinowych

praca przejściowa

przewozy międzynarodowe transportem samochodowym

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

badania hałasu w transporcie

psychologia społeczna

historia techniki i wynalazków

logistyka i spedycja

praca dyplomowa magisterska

seminarium dyplomowe

transport samochodowy

praca dyplomowa magisterska

seminarium dyplomowe