XXIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Uczelni Technicznych – rejestracja do 9.12.2022

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Uczelni Technicznych – rejestracja do 9.12.2022

Zapraszamy

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia

do wzięcia udziału

w XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Języka Angielskiego Uczelni Technicznych
organizowanej przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

Rejestracja na Olimpiadę kończy się 

9 grudnia 2022 r. piątek godz. 23.59 

Chęć udziału należy zgłaszać bezpośrednio koordynatorowi uczelnianemu na adres mailowy: mlaczek@tu.kielce.pl  (Małgorzata Laczek, WLJO WMiBM). W tytule maila proszę wpisać OLIMPIADA oraz podać swoje imię i nazwisko.

Studenci zapisujący się na Olimpiadę wypełniają formularz rejestracyjny wraz z załącznikami, w których wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. Konieczność wyrażenia zgody wynika z przepisów RODO. W formularzu proszę podać adres studencki (!!!) jako adres kontaktowy. Wypełniony formularz z załącznikami (word, pdf lub skan) proszę wysyłać ze swojego konta pocztowego w domenie student.tu.kielce.pl..

Proszę sprawdzać czy otrzymali Państwo potwierdzenie rejestracji.

Etap I: eliminacje pisemne w macierzystych uczelniach

 13 stycznia 2023 r. piątek 12.00-14.00

Wyniki etapu I będą dostępne od ok. 28.02.2023 r.

 

Etap II: eliminacje pisemne i ustne (w formie PREZENTACJI multimedialnych)   FINAŁ: DEBATA OXFORDZKA

Miejsce: Politechnika Poznańska                  Termin: 21-22 maja 2023 r. (piątek-sobota)

 

Przykładowy test:

https://www.clc.put.poznan.pl/sites/default/files/2022-11/test%20modelowy.pdf

 

Regulamin:

https://clc.put.poznan.pl/sites/default/files/2022-11/Regulamin%20XXIV%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Angielskiego.pdf

 

Kalendarium:

https://clc.put.poznan.pl/sites/default/files/2022-10/Kalendarium%20XXIV%20Olimpiady%20J%C4%99zyka%20Angielskiego.pdf

Wprowadził WMiBM