Plany studiów oraz zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Plany studiów 


Rok akademicki 2019 – 2020

 

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

Plany studiów 


Rok akademicki 2018 – 2019

 

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

Plany studiów 


Rok akademicki 2017 – 2018

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

 


Rok akademicki 2016 – 2017

Automatyka i robotyka

studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne I stopnia dla pierwszego roku

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Transport

studia stacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

Wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne I stopnia

 


Efekty kształcenia

 Automatyka i robotyka I stopień

Automatyka i robotyka II stopień

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień

Mechanika i budowa maszyn I stopień

Mechanika i budowa maszyn II stopień

Transport  I stopień

Transport  II stopień

Wzornictwo przemysłowe  I stopień

 


 Liczba punktów ECTS wymagana do rejestracji na kolejny semestr

 Liczba punktów ECTS wymagana do rejestracji na kolejny semestr

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Rejestracja na II semestr – 15

Rejestracja na III semestr – 40

Rejestracja na IV semestr – 65

Rejestracja na V semestr – 107

Rejestracja na VI semestr – 137

Rejestracja na VII semestr – 170

Zakończenie studiów I stopnia – 210

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Rejestracja na II semestr – 12

Rejestracja na III semestr – 36

Rejestracja na IV semestr – 58

Rejestracja na V semestr – 88

Rejestracja na VI semestr – 110

Rejestracja na VII semestr – 150

Rejestracja na VIII semestr – 172

Zakończenie studiów I stopnia – 210

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja na II semestr – 25

Rejestracja na III semestr – 55

Zakończenie studiów II stopnia – 90