St. wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Andrzej Wierus ico_bud_b_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-451 ico_mail_30px awierus Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek godz. 8.00-9.30  s. 1.13

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Małgorzata Laczek ico_bud_b_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-451 ico_mail_30px mlaczek Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek godz. 12.30-14.00 s. 5.07

 

Lektorzy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Joanna Karnat ico_bud_b_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-451 ico_mail_30px jkarnat Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa godz. 8.00-9.30 s. 4.14