Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk. ico_bud_b_30px 2.15 ico_tel_30px 41 34-24-283 ico_mail_30px wmakiela Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 9.00 – 11.00

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax e-mail
Magdalena Lipińska ico_bud_b_30px 2.13 ico_tel_30px 41 34-24-434 ico_mail_30px abujarska

 

Zakład Technologicznych Systemów Pomiarowych

 

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk. ico_bud_b_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-477 ico_mail_30px kstepien Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 13.20 – 14.20, Wtorek 10.00 – 11.00

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż.
Stanisław Adamczak,
dr h.c.
ico_bud_b_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-770 ico_mail_30px adamczak Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Damian Gogolewski
ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px dgogolewski Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek: 11.40 – 13.10
dr inż. Paweł Zmarzły ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px pzmarzly Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 9.50 – 11.40

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Urszula Kmiecik – Sołtysiak ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px usoltysiak Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek nieparzysty 11.20 – 13.30 sala 110 HBa

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Marek Nocuń ico_bud_b_30px 8a H ico_tel_30px 41 34-24-449 ico_mail_30px mnocun Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 13.15 – 14.15

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Mateusz Wrzochal ico_bud_b_30px 0.26 ico_tel_30px ico_mail_30px mwrzochal Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 11.00 – 13.00

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Jacek Świderski ico_bud_b_30px 0.09 ico_tel_30px 41 34-24-342

41 34-24-449

ico_mail_30px swiderski Baza Beta Dorobek
inż. Władysław Maciejewski ico_bud_b_30px 0.24 ico_tel_30px ico_mail_30px Baza Beta Dorobek
mgr inż. Anna Bujarska ico_bud_b_30px 2.12 ico_tel_30px 41 34-24-434 ico_mail_30px abujarska
mgr inż. Tomasz Dobrowolski ico_bud_b_30px 8AH ico_tel_30px 41 34-24-449

41 34-24-342

ico_mail_30px t.dobrowolski Baza Beta Dorobek
inż. Ryszard Domagalski ico_bud_b_30px 0.26 ico_tel_30px 41 34-24-787 ico_mail_30px domagalski Baza Beta Dorobek

Zakład Technik Wytwarzania

 

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera ico_bud_b_30px 2.11 ico_tel_30px 41 34-24-531 ico_mail_30px kundera Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 9.00 – 11.00

 

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Jerzy Bochnia ico_bud_b_30px 2.22a ico_tel_30px 41 34-24-756 ico_mail_30px jbochnia Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 13.30 – 14.30
dr inż. Marcin Graba ico_bud_b_30px 105s ico_tel_30px 41 34-24-748 ico_mail_30px mgraba Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorki w godzinach 08.00 – 10.00 w pokoju 105s/2
dr inż. Tomasz Kozior
ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px tkozior Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 11.40 – 13.10

 

dr hab inż. Sławomir Błasiak ico_bud_b_30px 2.22a ico_tel_30px 41 34-24-756 ico_mail_30px sblasiak Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 11.40 – 13.10

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Marta Wijas ico_bud_b_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-477 ico_mail_30px mwijas Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
mgr inż. arch. Małgorzata Wijas ico_bud_b_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-477 ico_mail_30px wijasm Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 9.30 – 11.30
mgr inż. Jakub Kulpa ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px ico_mail_30px jkulpa Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Zakład Urządzeń Mechatronicznych

 

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf ico_bud_b_30px 4.05 ico_tel_30px 41 34-24-481 ico_mail_30px dindorf Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek nieparzysty 13.10 – 13.40; piątek parzysty 11.20 – 11.50

 

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr Jakub Takosoglu ico_bud_b_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-502 ico_mail_30px qba Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11.40 – 13.10
dr inż. Piotr Woś ico_bud_b_30px 4.07 ico_tel_30px 41 34-24-532 ico_mail_30px wos Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 9.30 – 10.30

 

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Krzysztof Sikora ico_bud_b_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-502 ico_mail_30px ksikora Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek nieparzysty 13.30 – 15,00, wtorek parzysty 13.30 – 15,00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Łukasz Gorycki ico_bud_b_30px 0.26B ico_tel_30px ico_mail_30px lgorycki Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 9:50-11:20 i Czwartek parzyste 9:50-11:20. Pokój 105s/3

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
Artur Truczka ico_bud_b_30px 4.03 ico_tel_30px 41 34-24-439 ico_mail_30px atruczka Baza Beta Dorobek

 

Zakład Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

 

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk ico_bud_b_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-419 ico_mail_30px emiko Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 11.30 – 13.00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Łukasz Nowakowski ico_bud_b_30px 108 H ico_tel_30px 41 34-24-417 ico_mail_30px lukasn Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 8.00 – 9.30 pok. 108HB

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Michał Skrzyniarz ico_bud_b_30px 108 H ico_tel_30px 41 34-24-417 ico_mail_30px skrzyniarzmichal@gmail.com Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 11.40 – 13.10
mgr inż. Piotr Maj ico_bud_b_30px 108H ico_tel_30px 41 34-24-417 ico_mail_30px pmaj Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 13.30 – 15.00

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Mateusz Broniś ico_bud_b_30px 105s ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px mbronis Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa nieparzysta 11.40 – 13.10 w pokoju 105s/1

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Marek Jarema ico_bud_b_30px 108H ico_tel_30px 41 34-24-417 ico_mail_30px mjarema Baza Beta Dorobek
Czesław Wójcik ico_bud_b_30px 7H ico_tel_30px 41 34-24-402 ico_mail_30px