Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina ico_bud_b_30px 3.20a ico_tel_30px 41 34-24-505 ico_mail_30px ozimina Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 16.00 – 17.30

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax e-mail
mgr inż. Ilona Gluza ico_bud_b_30px 4.25 / 4.26 ico_tel_30px 41 34-24-717 ico_mail_30px kmsekr

 

Profesorowie  bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. inż. Leszek Radziszewski, prof. PŚk ico_bud_b_30px 3.10a ico_tel_30px 41 34-24-759 ico_mail_30px lradzisz Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 11.30 – 13.00; Czwartek 12.00 – 13.00
dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk ico_bud_b_30px 3.21 ico_tel_30px 41 34-24-320 ico_mail_30px tmpmj Baza Beta  Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 11.00 – 13.30
prof. dr hab. Andrzej Radowicz ico_bud_b_30px  3.09 ico_tel_30px 41 34-24-361 ico_mail_30px radowicz Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 11.45 – 13.15
 prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina ico_bud_b_30px  3.20a ico_tel_30px 41 34-24-50 5 ico_mail_30px ozimina   Baza Beta   Dorobek 
Konsultacje: Wtorek 16.00 – 17.30
 dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk ico_bud_b_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34-24-716 ico_mail_30px tmprp Baza Beta Dorobek 
Konsultacje: Wtorek 15.00 – 16.00
dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk ico_bud_b_30px 3.20 ico_tel_30px 41 34-24-516 ico_mail_30px mmadej Baza Beta  Dorobek 
Konsultacje: Wtorek 15.00 – 16.30

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr Małgorzata Błasiak ico_bud_b_30px 3.08 ico_tel_30px 41 34-24-355 ico_mail_30px mdrab Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek parzysty 10.30 – 11.30, piątek nieparzysty 8.30 – 9.30
dr inż. Andrzej Bąkowski ico_bud_b_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34-24-441 ico_mail_30px abakowski Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 12.15 – 13.30
dr inż. Robert Kaniowski ico_bud_b_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34-24-458 ico_mail_30px kaniowski Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 11.30 – 13.00
dr inż. Jan Kyzioł ico_bud_b_30px 3.08 ico_tel_30px 41 34-24-355 ico_mail_30px kyziol Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 15.00 – 16.30
dr inż. Michał Kekez ico_bud_b_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34-24-353 ico_mail_30px m.kekez Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 15.00 – 16.30
dr inż. Ireneusz Markiewicz ico_bud_b_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34-24-353 ico_mail_30px ireneusz.markiewicz Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 17.30 – 19.00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Joanna Kowalczyk ico_bud_b_30px 3.23 ico_tel_30px 41 34-24-334 ico_mail_30px jkowalczyk Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek nieparzysty 9.50 – 11.20

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Katarzyna Piotrowska ico_bud_b_30px 3.23 ico_tel_30px 41 34-24-334 ico_mail_30px kpawelec Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
mgr inż. Tomasz Musiał ico_bud_b_30px 3.21A ico_tel_30px 41 34-24-320 ico_mail_30px tmusial Baza Beta Dorobek
Konsultacje: studia niestacjonarne Niedziela 13.15 – 14.15
mgr inż. Dariusz Strąk ico_bud_b_30px 3.21A ico_tel_30px 41 34-24-320 ico_mail_30px dstrak Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 14.15 -15.15
dr inż. Kinga Strąk ico_bud_b_30px 3.21A ico_tel_30px 41 34-24-320 ico_mail_30px kzietala Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Studia stacjonarne Środa 9.50 – 11.20,
mgr inż.  Tomasz Desaniuk ico_bud_b_30px 3.23 ico_tel_30px 41 34-24-334 ico_mail_30px tdesaniuk Baza Beta Dorobek
 Konsultacje:
 mgr inż. Dominik Targowski ico_bud_b_30px ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px dtargowski Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax e-mail
inż. Marek Lurzyński ico_bud_b_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-494 ico_mail_30px mlurzynski