W zajęciach dydaktycznych wykorzystujemy nowoczesną aparaturę pomiarową:

Zestaw aparatury do drogowych badań samochodów Corrsys – Datron™

W skład zestawu wchodzą:

  • stacja akwizycji danych uEEp-12™ posiada: 16 wejść analogowych różnicowych, liniowość <0,05%, 4 wejścia licznikowe – próbkowanie 50kHz, 4 wejścia cyfrowe dwustanowe, 1 wyjście cyfrowe, interfejsy CAN, RS232, Ethernet™;
  • czujniki optoelektroniczne do pomiaru składowych ruchu S-350™ (prędkości wzdłużnej, poprzecznej i kąta bocznego znoszenia), zakres pomiaru prędkości 0,5÷250 km/h. Zakres pomiaru kąta bocznego znoszenia ±40°, rozdzielczość pomiaru kąta bocznego znoszenia <±0.1°;
  • zestaw czujników oraz jednostka elektroniczna do pomiaru i przetwarzania danych niezbędnych do wyznaczenia parametrów ruchu obrotowego samochodu względem osi : wzdłużnej i poprzecznej – system PITCH & ROLL, czujniki laserowe HF-500 do pomiaru odległości nadwozia od nawierzchni drogi z systemem UC Box Pitch & Roll (rozdzielczość czujnika 0.2 mm, liniowość ±0.2 %);
  • wektorowe czujniki położenia koła RV-4™ (3 przemieszczenia liniowe względem osi OX, OY, OZ oraz położenie kątowe osi koła i kat skrętu koła w odniesieniu do nadwozia pojazdu),
  • trzykierunkowe czujniki przyspieszeń TAA™ o zakresie pomiarowym ±2g;
  • rejestrator GPS CGPLSA™ umożliwiający rejestrację parametrów ruchu oraz pozycji pojazdu;
  • włączniki przerwań i fotokomórki do sterowania zapisem danych;
  • czujniki naciągowe potencjometryczne WIRE POT D8™ o zakresie pomiarowym do 250 mm;
  • zestaw do pomiaru poślizgu kół wraz z oprzyrządowaniem WPT™ Corrsys Datron™;
  • kierownica dynamometryczna MSW Corrsys Datron™ z uchwytem mocującym zakres pomiarowy ±50Nm lub ±10Nm, zasilanie 12V, Umożliwia pomiar: kąta skrętu koła kierowniczy, prędkości skrętu i momentu na kole kierowniczym, rozdzielczość kąta: 0,05 o rozdzielczość konwertera DA: moment 0,008 Nm, kąt obrotu 0,04o, prędkość obrotowa 0,04o/s.

Samochodowa linia diagnostyczna Bosch-Beissbarth™

Wraz z podnośnikiem nożycowym, szarpakiem ·i uwalniaczem osi oraz z dodatkowym wyposażeniem, umożliwia ocenę skuteczności hamulców na stanowisku rolkowym, skuteczności tłumienia amortyzatorów metodą EUSAMA i THETA, wstępną ocenę zbieżności kół. Stanowisko wyposażone jest w urządzenie do kontroli ustawienia reflektorów samochodowych oraz diagnoskop diagnostyczny Bosch KTS530. Na stanowisku wyposażonym w obrotnice elektroniczne oraz system GTO Quatro Laser 2™ wyznaczane są parametry układu kierowniczego i jezdnego. Diagnostyka OBD realizowana jest również na diagnoskopie Texa Navigator TXT™.

Ultraszybka kamera Fantom V310™

Ultraszybka kamera Fantom V310 TM wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem Thema Motion™ stosowana do badań sytuacji wypadkowych . Rozdzielczość maksymalna 1280 x 800 przy 3,250 klatek na sekundę, maksymalna szybkość rejestracji obrazu to 500,000 klatek na sekundę przy rozdz. 128*8. Analizę zjawisk szybkozmiennych na podstawie zarejstrowanego filmu umożliwia przystosowane do współpracy z kamerą Fantom oprogramowanie Thema Motion.

Stanowisko do badań symulacyjnych

Stanowisko do badań symulacyjnych zbudowane zostało na bazie dwóch elektrohydraulicznych wzbudniki firmy MTS wraz z układem sterowania. Podstawowym przeznaczeniem stanowiska są eksperymentalne badania układu fotel – kierowca, ale może ono być również wykorzystywane do badań elementów (sprężystych i tłumiących) zawieszeń samochodowych. Możliwe jest także badanie innych elementów konstrukcyjnych i mechanizmów pojazdów samochodowych poddanych obciążeniom dynamicznym. W jego skład wchodzą elementy zespołu zasilania hydraulicznego Model Silent flow 505.20™, zespół rozdzielacza hydraulicznego Model 29311™, dwa elektrohydrauliczne pulsatory (model 244.12™ oraz wielokanałowy układ sterowania Flex Test 60™, który steruje pulsatorami, zapewniając generowanie przebiegów w postaci: sinusoidalnej, prostokątnej lub trójkątnej w zakresie częstotliwości od 0.01÷100 Hz, generowanie sygnału narastającego, losowego oraz sygnału sinusoidalnego o zmiennej częstotliwości. Parametry pulsatorów: siła maksymalna – 25 kN, skoki – 152 mm i 254 mm. Oprogramowanie ułatwia konfigurację układu sterowania oraz umożliwia pomiar siły i przemieszczenia (częstotliwość próbkowania danych 1024 Hz)

Rejestrator cyfrowy LMS SCADAS Recorder model SCR02™

Rejestrator cyfrowy LMS SCADAS Recorder model SCR02TM wraz analizatorem i oprogramowaniem posiada trzy sloty na moduły wejściowe, w tym jeden moduł wejściowy do podłączenia kontrolera, dwa na moduły wejściowe, dwa kanały wejściowe sprzętowego tacho, dwa kanały wyjściowe generatora DAC (np. do sterowania wzbudnikami), jeden kanał CAN, włącznik ręczny do pomiaru, interfejs sieciowy 100Mbit, interfejs Bluetooth™ z zewnętrzną anteną, wbudowany GPS™ z zewnętrzną anteną, złącze na karty CompactFlash™, wbudowany akumulator oraz złącza zasilające wbudowany moduł GPS do określania pozycji oraz synchronizacji – czas absolutny, dedykowany do pomiarów wibroakustycznych, zasilanie – 9,6÷42VDC, 230VAC, wbudowany akumulator. Po wcześniejszym ustawieniu parametrów pomiarowych – rejestracja danych na kartę pamięci CompactFlash™ o pojemności do 128 GB może odbywać się bez użycia komputera.Ponadto istnieje możliwość zdalnego sterowania rejestratorem z wykorzystaniem PDA i komunikacji bezprzewodowej Bluetooth™

Zestaw 3-kierunkowych czujników przyspieszeń

Zestaw dedykowany jest di pomiaru przyspieszeń jakim poddawani są kierowcy i pasażerowie w trakcie podróżowania samochodem. Podstawowe parametry czujników to: czułość 10.2 mV/(m/s2), Zakres pomiaru ± 98 m/s2, zakres częstotliwości 0.5÷1000Hz, nieliniowość ≤1%, maks. przy-spieszenie ± 19 620 m/s2, temperatura pracy -10÷50oC.

Hamownia podwoziowa VT- 4/B4 V-Tech™

Hamownia podwoziowa VT-4/B4 V-TechTM Posiada mechaniczną synchronizację połączenia przedniej i tylnej osi, co umożliwia testowanie najnowszych samochodów z napędem na cztery koła, wyposażonych w zaawansowany system zmiennego rozdziału momentu obrotowego pomiędzy osiami oraz wykonanie pomiarów samochodów z napędem na jedną oś, wyposażonych w najnowszy system kontroli trakcji, który wymaga, by wszystkie koła w czasie jazdy (w czasie pomiaru) obracały się z tą samą prędkością. Hamownia umożliwia pomiar mocy (nawet do 2000KM w zależności od trybu pracy) i momentu obrotowego w trybach: inercyjnym, obciążeniowym, drogowym oraz trybie stałych obrotów do prędkości 300km/h.

Symulator jazdy samochodem (dynamiczny) OKTAL™

Symulator daje możliwość realizacji badań zachowań kierowców w symulowanych sytuacjach drogowych, z możliwością analizy wzajemnych zależności pomiędzy pojazdami ze specjalnym naciskiem na dynamikę pojazdu symulowanego oraz zachowania kierowcy. Symulator składa się z fragmentu nadwozia umieszczonego na platformie o sześciu stopniach swobody. Symulator posiada zaawansowany model matematyczny ruchu pojazdu mający (zależnie od konfiguracji) od 15 do 43 stopni swobody oraz zaprogramowanych ponad 200km różnych rodzajów dróg. Oprogramowanie symulatora umożliwia tworzenie własnych sytuacji drogowych oraz edycję drogi i otaczającego środowiska.

Stanowisko do bezwładnościowych badań układów hamulcowych SBUH

Stanowisko SBUH umożliwia wyznaczanie charakterystyk hamulców tarczowych i bębnowych oraz ich trwałości, obciążeń cieplnych, zużycia elementów ciernych oraz innych parametrów hamowania.

Wielopunktowy czujnik nacisku na pośladki i plecy Tekscan BMPS™

Czujnik posiada moduł pomiarowy z interfejsem USB do połączenia z komputerem PC, oprogramowanie, wraz z biblioteką umożliwiająca podłączenie konkretnego modelu czujnika do systemu Dane techniczne czujnika wymiary całk.: dł. 1059,9mm, szer. 640,1mm, zagęszczenie pkt. pomiarowych 0,3/cm2, zakres ciśn. 28 kPa

Aparatura uzupełniająca

Czujnik do pomiaru nacisku na pedał hamulca Zakres 1500N z przystawką do pomiaru siły na dźwigni hamulca ręcznego. Zakres pomiaru 0÷1500N.

Samochodowy uchwyt do komputera pomiarowego. Umożliwia stabilne usytuo-wanie i zabezpieczenie laptopa sterującego podczas realizacji badań.

Zestaw multimetrów FINEST 716 PROTEK™ 506 Umożliwia pomiar wielu parametrów pracy układów pojazdu.

Zestaw aparatu cyfrowego Nikon D5100™ do współpracy z programem analiz fotogrametrycznych Fotomodeller™, PC Rect™ wraz osprzętem pomocniczym: obiekty-wami, lampą błyskową, statywem itd.

Karta analogowo cyfrowa NI USBxSERIES Multifunction DAQ™ do akwizycji danych i sterowania, zintegrowana z terminalem posiadającym: 16 wejść analo-gowych 16 bit, 4 wyjścia analogowe 16 bit, 2.8 MS/s, ±10V; 32 wejścia/wyjścia cyfrowe, 16 sygnałów DIO statycznych, 2 liczniki do pomiaru czasu, fazy i częstotliwości do 80 MHz. 2 xUSB Signal Stream

Oscyloskop cyfrowy Rigol DS 1102D™ 2 kanały cyfrowe i 16 kanałowy analizator logiczny, maksymalne pasmo 100MHz, częstotliwość odświeżania do 2000 przebiegów/s, tryby wyzwalania: zbocze, szero-kość impulsów, sygnał wideo, długość zbocza, ciąg wzor-cowy, czas trwania oraz wyzwalania przemienne, fun-kcja regulowanej czułości wyzwalania, pomiary auto-matyczne i kursorowe do 20 różnych parametrów sygnału. FFT i filtry cyfrowe, możliwość wykonywania operacji matematycznych na wielu przebiegach.

Generator sygnałów Rigol DG1022™ Pasmo 2x20MHz 2 kanały, technologia DDS, maks. często-tliwość próbkowania 100MSa/s, 14-bitowa rozdzielczość pionowa, pamięć 4k punktów, wewnętrzny, szeroko-pasmowy licznik częstotliwości o wysokiej dokładności i zakresie do 200MHz, monochromatyczny wyświetlacz o rozdzielczości 256 x 64 i intuicyjny interfejs obsługi z bezpośrednim wyświetlaniem zwykle używanych funkcji. Interfejs USB w konfiguracji kontrolera (Host) i urządzenia (Device) do obsługi zewnętrznej pamięci USB.

Zasilacz stabilizowany GPS-4303™ 4 niezależne wyjścia, cztery 4-cyfrowe wyświetlacze LED, dla 2 kanałów jednoczesny odczyt prądu i napięcia, automatyczna praca wyjść szeregowych i równoległych, praca ze stabilizacją prądu lub napięcia, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zmianą pola-ryzacji, wewnętrzne dopasowanie do obciążenia ciągłego lub dynamicznego, kontrolę wyjść

Przyrząd pomiarowy do sporządzania szkiców wypadkowych MLCM™ Posiada koło pomiarowe o dużej średnicy, najmniej-sza działka pomiarowa 1cm. Składana rączka oraz rozkładana nóżka ułatwiają transport. Zasilacz stabilizowany GPS-4303™ 4

Stacja pogodowa DAVIS Vantage PRO 2® wyposażona w czujniki temperatury, wilgotności gleby, zwilżenia powierzchni liścia, prędkości i kierunku wiatru oraz dodatkową centralkę potrzebną do podłączenia dodatkowych czujników

Endoskop Findoo Profiline plusdnt® z dwiema wodo-odpornymi główkami kamero-wymi (zastosowanie bliskie i szerokokątne), z regulowanym oświetleniem LED do oglądania ciemnych Obszarów. Obrazy wysyłane są drogą radiową do zdejmowanego monitora. Posiada on wyjście audio, dzięki któremu nagrania video i zdjęcia mogą być oglądane w czasie rzeczywistym na ekranie telewizora, nagrania video bezpośrednio na kartę microSD

Pirometr Testo 845® do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni: w zakresie: 35÷900°C, dokład-ność: ±2,5ºC (-35…-20,1ºC), ±1,5ºC (-20…19,9ºC), ±0,75ºC (20…99,9ºC), ±0,75%wm (100…950ºC), w temp. otoczenia 23ºC, powtarzalność pomiarów: ±0,5% nie mniej niż ±0,5ºC, rozdzielczość odczytu: 0,1°C, Emisyjność: regulowana w zakresie 0,1÷1,0, zakres spektralny 8÷14 μm, Czas pomiaru: 150ms

Miernik natężenia światła L-50® Luksomierz L-50 służy do pomiaru natężenia oświetlenia promienio-wania świetlnego naturalnego i sztucznego w zakresie 5,0÷199 900 lx. Klasa dokładności: A (CIE), Błąd całkowity ≤2,5% (dla iluminantu A), błąd korekcji widmowej V detektora f1’ ≤ 2% Zakresy pomiarowe: 200 lx, 2klx, 20klx, 200 klx, rozdzielczość 0,1÷100lx w zależności od wykorzystywanego zakresu

Miernik natężenia dźwięku HD 2010UC, temperatura pracy 10÷50 oC, zakres po-miarowy – 30÷140 dB, próbkowanie 1/8 s, Skala dźwięku – A, C, Z

Tachograf cyfrowy VDO i Czytnik tachografu i kart kierowcy z oprogramowaniem VDO DLK Pro TIS-Compact

Wielokanałowy rejestrator temperatury zakres pomiarowy -40°C÷ 80°C, dokładność: 0.3°C, rozdzielczość: 0.1°C

Osprzęt pomocniczy Wykorzystywany do prowadzenia badań i zabezpieczenia ich miejsca np.: generatory prądu, krótkofalówki, zestaw kluczy, znaki ostrzegawcze, pachołki itd.

Przyczepa samochodowa do transportu osprzętu pomocniczego STIM™ typ S11 Wyposażona w nadstawki na burty oraz zakrycie poliestrowe. Dopuszczalna masa całkowita 750kg, długość całkowita 3640mm, długość przestrzeni ładunkowej 2440mm, szerokość całkowita 1840mm, wysoko

Studenci mają do dyspozycji ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych

Samochód Ford Transit™ Adaptowany, jako ruchome laboratorium badawcze wyposażony i stosowany w badaniach bezpieczeństwa i dynamiki ruchu. Wyposażony dodatkowo w specjalnie dobrany układ demontowalnych foteli (do przewozu studentów), dodatkowe gniazda zasilające 12V i 230V, dodatkowy podwieszony pod sufitem ekran do bieżącego wyświetlania wyników pomiarów oraz szafkę pod aparaturę, ostrzegawczą belkę LED oraz poniższy zestaw aparatury pomiarowej.

Miniaturowa kamera termowizyjna z ekranem FLIR™ Posiada matrycę rozdzielczości 320×240 pikseli. System posiada obiektyw o ogniskowej 19mm, o kącie widzenia H36o, V27o , czułość 100mK przy 25 oC, współpracująca z wyświetlaczem LCD

System rejestracji zdarzeń drogowych Brigade™ Posiada wyświetlacz 7” w szerokim formacie z możliwością pokazywania obrazu do 4 kamer równocześnie, wytrzymałość na uderzenia mechaniczne 100G, zasilanie 12÷24V, 15W, temp. pracy -20÷70, spełnia normy ROHS, CE, e-kompatybilność elektromagnetyczna, rejestrator obrazu (nagrywarka) posiada dysk wewnętrzny 250GB, nagrywanie i odtwarzanie w realnym czasie (30 klatek/s na kanał), kompresja M-JPEG z rozdzielczością do 720×576 (PAL), interfejs USB pokazujący nagrania wideo na komputerze nagrywanie poklatkowe i w czasie rzeczywistym, jakość obrazu nagrywanego do wyboru na czterech różnych poziomach

Zestaw wag samochodowych do pomiaru nacisków kół UNIWAG DFWKRP® Przenośne platformy ważące i moduł pomiarowy, maksymalny nacisk 10000kg, podziałka – 5kg, wymiary platformy 400×500 mm, możliwość wydruku wyniku, import danych do komputera.

Ruchome laboratorium bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym ma pomagać kształcić specjalistów na kierunku transport

Minibus Apollo™ na podwoziu Mercedes Atego™ Minibus Apollo™ na podwoziu Mercedes Atego™ adaptowany jako ruchome laboratorium, wyposażony w czujniki siły w pasach bezpieczeństwa, zestaw 4 monitorów do prezentacji uzyskanych wyników pomiarów, instalację 12V i 230V do zasilania aparatury pomiarowej, system GlobTrak® oraz podany poniżej zestaw dodatkowych przyrządów. W tym samochodzie – laboratorium, w zależności od celów i zakresu badań, mogą być montowane ponadto dowolne inne czujniki, urządzenia i zestawy aparaturowe przystosowane do badań drogowych, wymienione w opisach Laboratorium Samochodów i Ciągników oraz Ruchomego Laboratorium Badań Bezpieczeństwa i Własności Dynamicznych Pojazdów Samochodowych.

System Monitorowania Pojazdu GPS-GLOBTRAK® System Monitorowania Pojazdu GPS-GLOBTRAK® umożliwiający „śledzenie” on-line pojazdu w pracowni komputerowej WMiBM i rejestrację przebytych przez niego tras, monitorowanie zużycia paliwa, monitorowanie pracy kierowcy i określanie jego czasu pracy, monitorowanie wybranych parametrów pracy pojazdu kontrola realizacji zadań transportowych na potrzeby analityczne, kontrola kosztów wykonywanych zadań transportowych i minimalizowanie kosztów, ustawianie powia-domień o zaistniałych zdarzeniach na SMS, e-mail, kontrola ważnych terminów: przeglądów, badań technicznych i ubezpieczenia, itd.

Place pomiarowe

W Kampusie Dąbrowa znajdują się place pomiarowe przystosowane do wykonywania badań dynamicznych pojazdów. Wykorzystywane są podczas prowadzenia zajęć jak i podczas wykonywania pomiarów do prac badawczych.

PRACOWNICY

Kierownik laboratorium

dr inż. Andrzej Zuska

azuska@tu.kielce.pl

Specjalista do spraw realizacji prac badawczych

mgr inż. Michał Karendał

m.karendal@tu.kielce.pl

Referent techniczny

inż. Antoni Bańkowski

antekban79@gmail.com