Dziekan
prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk

bud. pok. tel./fax email aktywność
B 9 41 34 24 420 stanczyk@tu.kielce.pl Beta dorobek

Prodziekani

ds. Badań Naukowych bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk B 24 41 34 24 462 wmakiela@tu.kielce.pl Beta dorobek

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Izabela Krzysztofik  B 25 41 34 24 497 pssik@tu.kielce.pl Beta dorobek

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Jakub Takosoglu  B 24 41 34 24 497 qba@tu.kielce.pl Beta dorobek