St. wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Andrzej Wierus ico_bud_b_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-451 ico_mail_30px awierus Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 8.00 – 9.30 pok. 5.07B lub 1.13B

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Małgorzata Laczek ico_bud_b_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-451 ico_mail_30px mlaczek Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 9.50 – 11.20 sala 5.07B

 

Lektorzy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Joanna Karnat ico_bud_b_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-451 ico_mail_30px jkarnat Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.30 – 11.00 pok. 5.07B