Dyrektor bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski ico_bud_ctlm_30px 120B ico_tel_30px 41 34-24-539 ico_mail_30px ktrba Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 13.00 – 14.30

Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski ico_bud_ctlm_30px 120b ico_tel_30px 41 34-24-539 ico_mail_30px ktrba Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 13.00 – 14.30

Zakład Inżynierii Powierzchni

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. PŚk ico_bud_ctlm_30px 110 ico_tel_30px 41 34-24-513 ico_mail_30px ktrwz Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 11.00 – 12.30

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski ico_bud_ctlm_30px 120b ico_tel_30px 41 34-24-539 ico_mail_30px ktrba Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 13.00 – 14.30
dr hab. inż. Norbert Radek prof. PŚk ico_bud_ctlm_30px 107 ico_tel_30px 41 34-24-489 ico_mail_30px norrad Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 8.00 – 9.30

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Dariusz Gontarski ico_bud_ctlm_30px 104 ico_tel_30px 41 34-24-518 ico_mail_30px gontar Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 13.30 – 15.00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Piotr Sęk ico_bud_ctlm_30px 112 ico_tel_30px 41 34-24-779 ico_mail_30px psek Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 9.50 – 11.40
mgr inż. Szymon Tofil ico_bud_ctlm_30px 13 ico_tel_30px 41 34-24-533 ico_mail_30px tofil Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 9.50 – 11.20

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Izabela Pliszka ico_bud_ctlm_30px ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px ibilska Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 11.40 – 13.10


Zakład Przemysłowych Systemów Laserowych

Kierownik bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk ico_bud_ctlm_30px 108 ico_tel_30px 41 34-24-589 ico_mail_30px wzowczak Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 11.00 – 12.30

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr hab. Zygmunt Mucha, prof. PŚk ico_bud_ctlm_30px 213 ico_tel_30px 41 34-24-609 ico_mail_30px zmucha Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 11.00 – 13.00, Środa 14.00 – 16.00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Piotr Kurp ico_bud_ctlm_30px 112 ico_tel_30px 41 34-24-779 ico_mail_30px pkurp Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 11.40 – 13.30

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
dr inż. Bogusław Grabas ico_bud_ctlm_30px 212 ico_tel_30px 41 34-24-608 ico_mail_30px bgrabas Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 17.00 – 17.45, Środa 10.00 – 10.45

 

Asystenci bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Hubert Danielewski ico_bud_ctlm_30px 205 ico_tel_30px 41 34-24-597 ico_mail_30px hdanielewski Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 16.00 – 17.30
mgr inż. Mulczyk Krystian ico_bud_ctlm_30px 13 ico_tel_30px 41 34-24-533 ico_mail_30px kmulczyk Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 13.30 – 15.20

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr inż. Ryszard Gradoń ico_bud_ctlm_30px 9H ico_tel_30px 41 34-24-550 ico_mail_30px rgradon Baza Beta Dorobek
mgr inż. Paweł Trela ico_bud_ctlm_30px 9H ico_tel_30px 41 34-24-550 ico_mail_30px cltmlab Baza Beta Dorobek

Administracja

Sekretariat bud. pok. tel./fax e-mail aktywność
mgr Marta Kubiec ico_bud_ctlm_30px 120 ico_tel_30px 41 34-24-504 ico_mail_30px cltm

mkubiec

Baza Beta Dorobek