Transport

studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

akademickie dobre wychowanie

algebra liniowa

analiza matematyczna

ekonomia

ergonomia i BHP

elektrotechnika

fizyka

mechanika techniczna

ochrona własności intelektualnej

rysunek techniczny

2 semestr

język angielski

komputerowy zapis konstrukcji

matematyka

materiałoznawstwo

mechanika techniczna

ochrona środowiska w transporcie

podstawy normalizacji

systemy transportowe

technologie informacyjne

3 semestr

badania operacyjne

ekonomika transportu

język angielski

metrologia

materiały eksploatacyjne

ochrona własności intelektualnej

podstawy elektroniki

podstawy eksploatacji technicznej

podstawy informatyki

podstawy techniki cieplnej

wychowanie fizyczne

4 semestr

język angielski

metrologia

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

podstawy automatyki

podstawy elektroniki – laboratorium

podstawy konstrukcji maszyn

pojazdy samochodowe

samochodowe silniki spalinowe

trwałość i niezawodność

wychowanie fizyczne

5 semestr

język angielski

napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

podstawy logistyki

pojazdy samochodowe

prawo transportowe

logistyka i spedycja

logistyka odnowy systemów technicznych

nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

opakowania w systemach logistycznych

transport samochodowy

eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

podstawy inżynierii ruchu

urządzenia transportu bliskiego

6 semestr

akademickie dobre wychowanie

bezpieczeństwo transportu samochodowego

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych

praca przejściowa

praktyka zawodowa

logistyka i spedycja

logistyka międzynarodowa

logistyka zaopatrzenia

nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

spedycja

serwis pojazdów

transport samochodowy

badania silników spalinowych

infrastruktura transportu samochodowego

metody pracy rzeczoznawcy samochodowego

wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

7 semestr

inżynieria jakości

obróbka bezubytkowa

obróbka ubytkowa

praca dyplomowa

paliwa konwencjonalne i alternatywne stosowane w transporcie

seminarium dyplomowe

technologie naprawy i regeneracji

transport szynowy

układy zasilania paliwami ciekłymi  i gazowymi silników spalinowych

 

studia niestacjonarne I stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

8 semestr

logistyka i spedycja

transport samochodowy

studia stacjonarne II stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

logistyka i spedycja

transport samochodowy

studia niestacjonarne II stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

logistyka i spedycja

transport samochodowy