Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

komputerowe wspomaganie wytwarzania

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

samochody i ciągniki

systemy CAD/CAE

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

uzbrojenie i techniki informatyczne

studia niestacjonarne I stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

8 semestr

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

komputerowe wspomaganie wytwarzania

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

samochody i ciągniki

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

uzbrojenie i techniki informatyczne

studia stacjonarne II stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

komputerowe wspomaganie wytwarzania

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

samochody i ciągniki

systemy CAD/CAE

uzbrojenie i techniki informatyczne

studia niestacjonarne II stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

eksploatacja i logistyka

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

komputerowe wspomaganie wytwarzania

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

samochody i ciągniki

uzbrojenie i techniki informatyczne