Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne I stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

bezpieczeństwo pracy i transportu

inżynieria bezpieczeństwa publicznego

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

Studia niestacjonarne I stopnia

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

bezpieczeństwo pracy i transportu

inżynieria bezpieczeństwa publicznego

przemysłowe systemy bezpieczeństwa