Celsujemy w inżynierów

Celsujemy w inżynierów

Celsa Huta Ostrowiec zaprasza studentów na praktyki i płatne staże.
Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń osoby, które studiują na III i IV roku na kierunkach: metalurgia, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa. Firma oferuje trzymiesięczny staż, stypendium stażowe, opiekę mentora i możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Zgłoszenia na adres: rekrutacja.cho@celsaho.com