Nagroda dla Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn za wkład w rozwój gospodarki

Nagroda dla Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn za wkład w rozwój gospodarki

Podczas tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju, zorganizowanego w Jasionce k. Rzeszowa Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn otrzymał Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2017 w kategorii szkolnictwo wyższe i nauka. Nagroda została przyznana za realizację projektów: „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” pod kierownictwem dr hab inż. Magdalena Piasecka, oraz „Badania i ocena wiarygodności metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to wyróżnienie doceniające te podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahając się podejmować nowych wyzwań. W tym roku Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznawano w czterech kategoriach: innowacyjna firma, szkolnictwo wyższe i nauka, samorząd przyjazny inwestorowi oraz innowacje mieszkaniowe.